Soorten democratisch genoemde verkiezingen

Soorten democratisch genoemde verkiezingen

Je kunt m.i.  verschillende soorten democratisch genoemde verkiezingen onderscheiden:

 1. Onvrije verkiezingen, waarbij wordt gecontroleerd op wie je stemt en je eigenlijk wordt verplicht op één partij of kandidaat te stemmen
 2. Deels vrije verkiezingen,  waarbij een deel van de bevolking niet mee mag stemmen
 3. Zogenaamd vrije verkiezingen,  waarbij leden/partijen van de oppositie geen kans krijgen campagne te voeren, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of geen zendtijd te geven
 4. Zogenaamd vrije verkiezingen waarbij eenmaal gekozenen zich laten leiden door de meest betalende: corruptie
 5. Zogenaamd vrije verkiezingen
 6. Vrije verkiezingen waarbij “the winner takes all”: dus er wordt geen rekening gehouden met minderheden of met de oppositie
 7. Vrije verkiezingen waarbij de meerderheid regeert met oog voor de belangen van minderheden en de oppositie

John Zant

Populisme: appelleren aan en bevorderen van slachtofferschap

Populisme: appelleren aan en bevorderen van slachtofferschap

Inleiding

Er zijn m.i.  twee manieren om volksmassa’s te mobiliseren: een nobel ideaal overtuigend presenteren, of een vijandelijke dreiging. Als het ideaal echt nobel is, wordt er geen vijand benoemd. Gebeurt dat wel, dan verwordt het ideaal tot het bestrijden, verslaan of vernietigen van de vijand. Vast ingrediënt van populisme is: een volksmenner die de volksmassa’s ervan overtuigt dat ze benadeeld of bedreigd worden door een hen vijandige kracht waar ze het slachtoffer van zijn of worden.

“Populisme: appelleren aan en bevorderen van slachtofferschap” verder lezen

Gelegitimeerd slachtofferschap: hoe een depressie wordt gecreeerd

Gelegitimeerd slachtofferschap: hoe een depressie wordt gecreëerd

Inleiding

Er zijn vele definities van depressie. Er zijn ook diverse soorten depressie. In de DSM worden pogingen gedaan orde in de depressieve fenomenen aan te brengen. Depressie wordt vaak gezien als een sterk onderschat probleem met bijbehorend pleidooi voor vroegtijdige, ruimer geïndiceerde behandelingen. De meeste studies bevelen een combinatie van praten (veelal cognitieve gedragstherapie) en pillen (veelal antidepressiva) aan. Het ene verklaringsmodel gaat uit van stoornissen in de hormonale huishouding van het zenuwstelsel, het andere verklaringsmodel van een gestoorde reactie op stress, rouw of trauma. Er zijn nog veel vragen zonder definitief antwoord: zijn de hormonale stoornissen in het zenuwstelsel oorzaak van de depressie of geeft een depressie bijbehorende hormonale stoornissen? Zijn stress, rouw en trauma oorzaken van depressie of zijn het tekortschietende copingvaardigheden die maken dat men stress, rouw en trauma niet goed kan hanteren?

“Gelegitimeerd slachtofferschap: hoe een depressie wordt gecreeerd” verder lezen

Ha, vakantie!

Eindelijk voor meneer weer de korte broek en het mouwloze hemd uit de kast en voor mevrouw het rokje of jurkje dat jaren geleden al veel te kort was. Dat een en ander de mogelijkheid schept tot vertoon van excessieve obesitas, lijkt niet te deren. Opgestulpte borsten die, voor zover ze überhaupt naar voren steken, veelal ruimschoots voorbij worden gestreefd door de buik, al dan niet met vetschort. De benen gunnen ons een blik op grijzige vetmassa met kuilen en verkleuringen. Er zijn veel jonge mannen die op alle dagen lopen. Jong en oud, man en vrouw voelen zich de laatste jaren in toenemende mate geroepen hun lichaam (verder) te laten ontsieren door tattoos van plagiërende symbolen en figuren, en weemakende teksten. De vraag of men de betreffende afbeeldingen en teksten thuis aan de muur zou willen hangen, is klaarblijkelijk niet gesteld. Een beetje verstandig mens met een beetje smaak zou de betreffende wandversiering in het vuilnisvat deponeren. Maar men laat de rotzooi voor het leven op de huid krassen in de veronderstelling dat men voor origineel en stoer zal doorgaan. En de vakantiedracht maakt het mogelijk de huidverminkingen aan den volke te tonen. De heren kunnen nog een kaalgeschoren hoofd met oorringetjes toevoegen boven de spekkraag die ooit nek geweest moet zijn. De dames kunnen kiezen voor uitbreiding met allerlei piercings en sommigen kunnen bogen op een gebotoxt dodenmasker en een heuse silicon valley. Een ander niet te bevatten fenomeen is het dragen van opzettelijk ingeknipte of gescheurde broeken. Je ziet het voor je hoe in de derde wereld volwassenen en kinderen voor een hongerloontje 12 tot 16 uur per dag in een confectiefabriek moeten werken en een mooie spijkerbroek, waar ze zelf misschien maanden voor zouden moeten sparen, opzettelijk moeten beschadigen. Ze kunnen niet begrijpen dat de beschadigde kleding in de winkel ook nog twee maal zoveel kost als onbeschadigde kleding. Zittend langs de promenade kunnen het schaamteloos exhibitionisme en de voortschrijdende decadentie een mens danig bij de strot grijpen.

John Zant

Intolerantie voor onzekerheid / Intolerance of Uncertainty

INTOLERANTIE VOOR ONZEKERHEID

Inleiding

In 1994 publiceerden Freeston en medewerkers een meetinstrument voor het begrip “Intolerance of Uncertainty”. Zij beschrijven het begrip als: “emotional, cognitive and behavioural reactions to ambiguous situations, implications of being uncertain, and attempts to control the future”. Factoranalyse resulteerde in vijf factoren:

 1. uncertainty is unacceptable and should be avoided
 2. being uncertain reflects badly on a person
 3. frustration is related to uncertainty
 4. uncertainty causes stress
 5. uncertainty prevents action

“Intolerantie voor onzekerheid / Intolerance of Uncertainty” verder lezen