Het eigen ego strelen over de rug van anderen

Het eigen ego strelen over de rug van anderen

In de “brief van de dag” van maandag 10 december beschrijft een mevrouw, die ondertekent als psychotherapeut, hoe milieubewust zij probeert te leven. Prachtig! Het vervelende is echter, dat zij er niet voor terugdeinst haar buurvrouw, haar collega, een collega van haar zus en haar vriendin als negatieve voorbeelden te presenteren. Zo streelt ze haar eigen ego over de rug van familie, vrienden en bekenden. Dit onderwerp heeft met haar beroep psychotherapeut verder niets te maken en de vermelding ervan dient ook geen ander doel dan het eigen ego te strelen. Het is te hopen dat deze psychotherapeut haar cliënten ook niet voor dit doel gebruikt.

John Zant, Amsterdam

Dafne Schippers

Dafne Schippers

Ik vind Dafne Schippers eigenlijk een beetje zielig. Toen ze nog niet zo beroemd was, was het een mooie, levenslustige meid. Nu is ze verworden tot een soort Michelin-mannetje, gereduceerd tot een ééndimensionaal wezen, dat alleen nog “keihard trainen” kan blaten met een zichtbaar geforceerde glimlach. Ze verpest haar mooie meisjesleven door zich elke dag uren lang te laten afbeulen door mannetjes die zich “coach” durven noemen, en dat alleen om een paar honderdsten van één  seconde harder te kunnen lopen. Iedereen weet dat men over 10 jaar meewarig lacht om die zogenaamde wereldtijden van nu. Haar nieuwe “coach” beweert dat hij haar “wel weer aan de praat kan krijgen”, alsof hij het over een apparaat heeft dat dienst weigert! Vernederender kan het niet. Haar zogenaamde roem voorziet in de behoefte van een stelletje nationaal-chauvinisten, die haar als een baksteen laten vallen, als een andere loopster toch éénhonderdste van een seconde harder blijkt te lopen. Ik zou zeggen: “Meid, je kunt je tijd en energie wel beter gebruiken. Weet je wat? Ga wat leuks doen!”

John Zant, Amsterdam

Feedback op het 3e rapport Ontwikkelteam Burgerschap

Opmerkingen over 3e tussentijds rapport Ontwikkelteam Burgerschap

Verantwoordelijkheid

Als basiswaarden worden terecht vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gekozen. Daaraan zou verantwoordelijkheid moeten worden toegevoegd. In alle Grote Opdrachten wordt direct of indirect gerefereerd aan het belang van verantwoordelijkheid nemen en dragen.

Geen verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid buiten jezelf plaatsen betekent: anderen de verantwoordelijkheid laten waar jezelf actief zou moeten deelnemen, anderen dingen voor jou laten doen die je zelf zou moeten en kunnen doen, geen actie ondernemen bij tegenslagen maar altijd steun vragen van anderen en je gaan wentelen in je slachtofferrol.

“Feedback op het 3e rapport Ontwikkelteam Burgerschap” verder lezen

Feedback op 2e rapport Ontwikkelteam Burgerschap

Antwoord op vraag 1:

Bij de indeling in 5 delen: democratie, diversiteit, technologisch burgerschap, globalisering en duurzaamheid, ligt de nadruk vooral op het aspect “kennis” en komen “basishouding” en  “sociale competenties” weinig systematisch aanbod. Een indeling in 3 dimensies biedt meer structuur en helderheid (zie onder vraag 2). Voorts ontbreekt een definitie van “goed” burgerschap die de basis moet vormen voor het formuleren van de doelstellingen (en voor eventuele latere toetsing) van burgerschapsonderwijs. Voorstel: Het beschikken over zodanige kennis, empathie/respect en sociaal-emotionele competenties, dat men kan functioneren in de maatschappij als een mondig, kritisch, empathisch, niet-gewelddadig, tolerant, sociaal, betrokken, samenwerkend, verantwoordelijk en toekomstgericht burger, die zich gedraagt en zich oriënteert als wereldburger, open staat voor andere culturen, hecht aan algemeen menselijke waarden en milieubewust is.

“Feedback op 2e rapport Ontwikkelteam Burgerschap” verder lezen

Feedback op het 1e rapport Ontwikkelteam Burgerschap

1. In hoeverre maakt de visie voldoende duidelijk wat de relevantie is van burgerschap in het onderwijs?

Een definitie van “goed burgerschap” ontbreekt. Suggesties:

Cognitief—  individuele autonomie, redeneren, argumenteren, kritisch denken, …, maar ook heteronomie (bereidheid en vermogen tot samenleven)

Sociaal-emotioneel—  empathie, niet-gewelddadigheid, tolerantie, betrokkenheid, ….

Noodzakelijke voorwaarden voor deze competenties zijn:

  • Het leren verwoorden van eigen gedachten, gevoelens en wensen
  • Het leren luisteren naar de gedachten, gevoelens en wensen van anderen
  • Het leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en conflicten anders dan met afwijzing, dreiging en geweld (bijv. onderhandelen, compromissen sluiten, even goede vrienden blijven ondanks verschillen, modus vivendi zoeken, geven en nemen, wederkerigheid, verzoenen, vergeven, etc.)
  • Het leren samenwerken
  • Het leren verantwoordelijkheid te dragen en te nemen

“Feedback op het 1e rapport Ontwikkelteam Burgerschap” verder lezen