Wat is effectieve en efficiente therapie?

Wat is effectieve en efficiënte therapie?

Therapiedoelen algemeen

Het primaire doel van therapie is genezing door het bestrijden van de oorzakelijke en onderhoudende factoren van de aandoening. Vaak echter is genezing niet mogelijk en moet men zich beperken tot symptoombestrijding, het secundaire doel. Als ook dat niet helpt, leert men de cliënt zo functioneel mogelijk om te gaan met zijn klachten en beperkingen, het tertiaire doel. Essentiële onderdelen van het therapieproces zijn:

  1. Voorlichting over de aard en prognose van de aandoening en over de rationale van het therapieplan, opdat de cliënt begrijpt wat in het kader van beter functioneren wel en niet goed is om te doen; dus inzicht verschaffen.
  2. Training van vaardigheden, opdat de cliënt het gedrag voor noodzakelijke veranderingen beheerst.
  3. Bevorderen van zelfstandigheid, zodat de cliënt leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn noodzakelijke gedragsveranderingen.

Therapie is een actief leerproces; althans, zou dat moeten zijn.

“Wat is effectieve en efficiente therapie?” verder lezen

De ene doelgroep is de andere niet

De ene doelgroep is de andere niet Reclameboodschap

Het doel van commerciële reclame is het geïnteresseerd maken van zoveel mogelijk tot nu toe ongeïnteresseerde, want onwetende, klanten voor een nieuw product. Op het moment dat een reclameboodschap op deze klanten wordt afgevuurd is het attentieniveau van de klant relatief laag en de weerstand om zich te concentreren op het zoveelste product relatief groot. De aandacht van deze relatief ongeïnteresseerde en ongeconcentreerde klant moet kort en puntig gepenetreerd en tot leven gewekt worden. Het is effectiever de reclameboodschap te beginnen met de prestaties en resultaten van het product dan met voorlichting over het productieproces of de handleiding voor gebruik.

Psychologisch rapport

De doelgroep van een psychologisch rapport is een kleine groep geïnteresseerde en gemotiveerde klanten. De patiënt en diens hulpverleners worstelen al enige tijd vergeefs met het oplossen van de problemen van de patiënt. Ze zijn vaak reeds op de hoogte van belangrijke elementen die een mogelijke rol spelen in het ontstaan en onderhouden van het klachtenpatroon; ze zijn redelijk ingevoerd in de materie. Het doel van een psychologisch rapport is het zodanig ordenen en combineren van brokstukken van bij de klanten bekende informatie, dat, al dan niet met toevoeging van enkele nieuwe brokstukken, een doorbreking van de impasse ontstaat, waarin een mogelijke verklaring voor de klachten wordt geformuleerd en een traject in de richting van een mogelijke oplossing. De bedoeling is dat in dit gepresenteerde nieuwe model alle brokstukken op hun plaats vallen en een heldere lijn richting oplossing zichtbaar wordt. Het is effectiever de brokstukken stap voor stap te ordenen en te combineren zodanig dat een voor ieder inzichtelijk resultaat ontstaat dan te beginnen met het resultaat, c.q. een behandelvoorstel, dat voor de ingewijden pardoes uit de lucht komt vallen en niet (meteen) als zinvol wordt herkend.

Resultaat of proces

Voor een commercieel bedrijf tellen resultaten in termen van verkoopcijfers, winst, etc. Voor een detective- of een liefdesroman is het belangrijk niet eerst de afloop te kennen alvorens je het boek gaat lezen. Je wilt je als lezer laten meeslepen in het gedachteproces en in de verwikkelingen om aan het eind al dan niet vast te stellen dat je het steeds al had gedacht (wie de dader is of wie wie krijgt). In het ene geval is het resultaat belangrijker dan het proces, in het andere geval omgekeerd.

Smaken verschillen

Is het voor de een belangrijker dat je eigen club wint ongeacht het vertoonde spel, een ander beleeft vooral plezier aan de mooie combinaties, de individuele techniek en de creatieve spelmomenten. Is het voor de een belangrijk bij te houden hoe vaak er klaargekomen wordt per tijdseenheid en per aantal sekspartners, een ander probeert vooral van het seksuele spel te genieten.

Conclusie

Een psychologisch rapport is bestemd voor ingewijden die geïnteresseerd zijn in het proces.