Het zogenoemde allochtonen- of integratieprobleem

Het zogenoemde allochtonen- of integratieprobleem Het allochtonenprobleem is en blijft een probleem juist omdat we de term allochtoon (of een vergelijkbare term) blijven gebruiken. De term benadrukt het onderscheid en is dus discriminerend, en dan ook nog in negatieve zin, omdat de allochtoon wordt geplaatst tegenover de (als positief en als eigen beleefde) autochtoon: zij versus wij. Kinderen met een kleurtje, al zijn ze zelf of zelfs hun ouders in Nederland geboren, blijven allochtoon genoemd worden. Als kinderen behalve een ander kleurtje ook nog andere culturele gewoonten hebben en dan ook nog eens een andere (d.i. niet-christelijke) godsdienst belijden, dan zijn ze toch echt anders en is, volgens velen, de term allochtoon gerechtvaardigd. Beleidsmakers, leerkrachten en andere burgers die oprecht hun best doen niet te discrimineren doen dat toch door taalachterstanden en sociale aanpassingsproblemen te duiden in termen van autochtoon en allochtoon in plaats van in termen van bijvoorbeeld socio-economische status en opvoedingsstijl. Mensen die allochtonen willen integreren hebben een paradoxaal doel omdat ze door de formulering ervan het bereiken van het doel bij voorbaat blokkeren. Ze zijn als studenten die met gebruik van hun boek tentamen mogen doen en dan een antwoord op de vraag formuleren op grond van de verkeerde bladzijden uit het boek.