Hans Achterhuis: “Met Alle Geweld”

Hans Achterhuis: ‘Met Alle Geweld’ — een kritische beschouwing — Hobbesiaanse val: Om je tegen potentiële vijanden te beschermen heb je een wapen nodig; om te voorkomen dat de ander als eerste zijn wapen gebruikt, begin je zelf met schieten Inleiding Professor Hans Achterhuis is een bekende Nederlandse filosoof. Hij schreef een aantal spraakmakende, maatschappijkritische boeken over ontwikkelingshulp, gezondheidszorg, arbeid en techniek. Eind 2008 verscheen zijn boek ‘Met Alle Geweld’. Het bevat een filosofische zoektocht naar alle mogelijke aspecten van geweld vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken en mag met bijna 800 pagina’s gelden als een magnum opus.

“Hans Achterhuis: “Met Alle Geweld”” verder lezen

Open brief aan President Obama

Geachte heer Obama, Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw toespraak bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede. U somt verschillende redenen op waarom u de prijs misschien niet zou verdienen: Uw prestaties zijn gering, omdat u pas aan het begin van uw carrière staat. Meer en minder bekende mensen zoals strijders voor rechtvaardigheid, die vervolgd worden of gevangen zitten, of zwoegende werkers van hulporganisaties verdienen de prijs meer dan u. U bent opperbevelhebber van een leger dat momenteel twee oorlogen voert. Een wijs man zou om elk van die redenen de Nobelprijs voor de Vrede niet accepteren. Is het ijdelheid of machtshonger die de wijsheid, die ik u toedichtte, heeft overvleugeld?

“Open brief aan President Obama” verder lezen