Brief aan minister van buitenlandse zaken Timmermans over Korea

Er is op dit moment sprake van een gevaarlijke escalatie in Korea. Het gevaar bestaat dat een van beide partijen, Noord-Korea of Zuid-Korea/Verenigde Staten, een casus belli zal creëren met desastreuze gevolgen. Ik roep de minister van Buitenlandse Zaken op zo spoedig mogelijk via de EU en via de VN aan te dringen op een diplomatieke oplossing voor dit conflict. Ik verzoek de minister tevens de internationale aandacht te vestigen op het Internationale Gerechtshof als mogelijkheid om in dit conflict en andere internationale conflicten te bemiddelen. Hierbij zij aangetekend dat de kans dat beide partijen bemiddeling door het Internationaal Gerechtshof zullen aanvaarden klein is, maar ik zie het als een “plicht” van Nederland deze verworvenheid een grotere plaats te geven in het collectief wereldgeheugen bij internationale conflicten. Want als Nederland, dat de eer heeft het Internationaal Gerechtshof te mogen huisvesten in het Vredespaleis, deze mogelijkheid al vergeet of bij voorbaat al inadequaat acht, wat kunnen we dan van de interesse van andere landen in dit Instituut verwachten.

Israël-Palestina conflict

Wat nu met Israël en Palestina? Er valt Israël veel te verwijten, waaronder het negeren van diverse VN-resoluties, het annexeren van Palestijns gebied, het bouwen van een muur en het geweld tegen burgers. Ook de Palestijnen valt veel te verwijten, waaronder het (lange tijd) niet erkennen van de staat Israël, het anti-semitisme en het geweld tegen burgers. En ook de landen die een van beide partijen steunen valt veel te verwijten: de VS en Nederland die Israël de hand boven het hoofd houden; de Arabische landen die Israel van de kaart willen vegen. En last but not least: de internationale gemeenschap die uit mededogen en uit schuldgevoel de Joden na de 2e Wereldoorlog een thuisland schonk op Palestijns gebied en daarmee een explosief probleem creëerde. Als je in deze kluwen van tegenstellingen iets nuttigs wil doen, verleen dan steun aan de versterking van de samenwerking tussen vreedzame groeperingen uit Israël en Palestina: nodig vertegenwoordigers samen uit, geef ze een internationaal platform, bied ze steun om in eigen land aan kracht en invloed te winnen. Verder zou je kunnen bepleiten dat de onderhandelingen tussen Israël en Palestina niet meer mogen geschieden onder leiding van de VS, omdat die partijdig zijn; de VN is de eerst aangewezen organisatie om die rol te vervullen en verder zou de EU een prominentere rol kunnen spelen. “Zodra een vredestichter partij kiest, kan hij niet meer als neutrale vredesstichter fungeren.”

Politiemissie naar Afghanistan

Politiemissie naar Afghanistan Groen Links en D66 willen een politiemissie naar Afghanistan sturen met als opdracht de politie en het rechtssysteem aldaar te helpen opbouwen. De goed bedoelde argumenten hiervoor zijn: We zijn daar een missie begonnen en moeten die ook afmaken; je kunt de Afghanen nu niet in de steek laten. Tegenargumenten:

 1. Deze missie is van het begin af aan illegaal, d.w.z. gestart zonder toestemming van de VN; of je moet het recht op zelfverdediging wel heel erg willen oprekken.
 2. Er zijn wel 100 plaatsen op de wereld aan te wijzen waar de bevolking onze hulp nodig heeft. Waarom kunnen we de Afghanen niet in de steek laten en die 99 andere bevolkingsgroepen, die niet onder het machtseconomisch vergrootglas van de VS liggen, wel?
 3. Nederland heeft zijn toegezegde plichten meer dan vervuld, en heeft zelfs zijn belofte aan het parlement gebroken door de missie in 2008 te verlengen.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de leiding van de NAVO een opvolger te vinden voor de rol die Nederland heeft vervuld. Dat de NAVO daar niet in slaagt, betekent niet dat Nederland die verantwoordelijkheid dan maar moet overnemen; dat zou een verkeerd signaal zijn met betrekking tot de falende leiding van de NAVO en het gebrek aan solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel van de NAVO-partners.
 5. Een politiemissie zal begeleid moeten worden door een veelvoud aan soldaten om de politiemissie te beschermen. Men houdt er nauwelijks rekening mee dat de militaire dynamiek er wederom toe kan leiden dat de goed bedoelde plannen worden ingehaald door het geweld dat een buitenlandse militaire troepenmacht kan oproepen.
 6. Stel dat er in China een terroristische aanslag wordt gepleegd en de terroristen verschuilen zich in Nederland. China besluit met een aantal Zuid-Oostaziatische bondgenoten Nederland binnen te vallen met een troepenmacht, zonder toestemming van de VN, om de terroristen te grijpen. Ze kunnen de terroristen niet vinden en vallen ook België binnen, omdat ze daar zouden zitten. Vervolgens gaan ze oorlog voeren binnen Nederland om Wilders en zijn aanhangers te verdrijven, omdat het merendeel van de Nederlandse bevolking tegen Wilders c.s. is. In China laten ze een selectie Nederlanders op de televisie zien die enthousiast is over de steun die de Chinezen bieden. Daar geloven ze dat China heilzame steun verleent aan de Nederlandse bevolking; die kun je niet aan hun noodlot met Wilderianen over laten. Kunnen we ons voorstellen dat de meeste Nederlanders niet van de Chinese interventie gediend zijn?
 7. Men zegt wel, dat je de Afghanen niet in de steek kunt laten, maar is dat wel de echte reden om weer een missie te sturen? Welke rol spelen andere redenen die geen reden voor een missie mogen heten?
  1. Nederland hoopt bij de G-20 te mogen blijven aanschuiven (macht).
  2. Nederland wil geen gezichtsverlies lijden en wil belangrijk lijken (status).
  3. Balkenende wil zijn fotomoment met Obama niet missen, en Verhagen kan niet meer zonder de begroetingskus van Hillary, die hem overigens werd onthouden nadat duidelijk was geworden dat Nederland de missie in Afghanistan niet zou verlengen (persoonlijke motieven).

Niet weer zo’n heilloos en onvoorspelbaar avontuur, niet nog meer doden! John Zant, Amsterdam Gepubliceerd in: VredesMagazine 2010, nr. 3, p.

Open brief aan minister Verhagen

VN-conferentie tegen racisme geboycot door Nederland Open brief aan Minister Verhagen d.d. 20-04-2009

Geachte heer Verhagen, Excellentie,

Het Humanistisch Vredes Beraad (HVB) veroordeelt het besluit van Nederland om de VN-conferentie tegen racisme in Genève te boycotten, en wel om de volgende redenen:

1.De allerbelangrijkste reden is dat Nederland het gezag van de VN diskwalificeert en ondermijnt.

Toelichting: Een paar eeuwen geleden hadden op Nederlands grondgebied oorlogen plaats tussen steden onderling, provincies onderling, religieuze stromingen onderling, etc. Tot op heden is Nederland er in geslaagd instituten te organiseren die boven de partijen staan en die met centraal erkend gezag wetten maken, wetten uitvoeren en de uitvoering ervan controleren. Conflicten worden met de wet in de hand beoordeeld door onafhankelijke rechters die boven de partijen staan. Hiermee worden binnenlandse oorlogen voorkomen en worden conflicten gereguleerd.

“Open brief aan minister Verhagen” verder lezen