Gesprek met Dr. Philip Everts

Inleiding

Het Humanistisch Vredes Beraad (HVB) wil gesprekken voeren met wetenschappers in Nederland over onderzoek naar de legitimiteit en de effectiviteit van de inzet van Nederlandse soldaten in internationale conflicten. Dr. Philip Everts (1938) studeerde rechten en sociologie, en promoveerde op het onderwerp “Public opinion, the churches and foreign policy”. Van 1970-2003 was hij directeur van het interfacultair Instituut voor Internationale Studiën (IIS) van de Universiteit Leiden. Hij is nu nog verbonden aan de afdeling Politieke Wetenschap. Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van IKV Pax Christi en van de (regerings-) Adviesraad Internationale Vraagstukken. Zijn recent verschenen boek “De Nederlanders en de Wereld, publieke opinies na de Koude Oorlog” (van Gorcum, 2008) vormt de leidraad in ons gesprek.

“Gesprek met Dr. Philip Everts” verder lezen