Ingezonden brief VK 09-10-2023

Burgerslachtoffers

Laten we treuren om alle burgers die slachtoffer zijn van hun eigen leiders die met machts-politieke en economische doelstellingen bereid zijn de burgers daaraan op te offeren. Veroordeel niet de burgers van een land, maar hun oorlogszuchtige leiders. Vlagvertoon is partij kiezen over de rug van burgerslachtoffers.

John Zant

NB niet geplaatst

Ingezonden brief VK 24-01-2022

Wat meer begrip voor Rusland zou geen kwaad kunnen

Helaas dreigt er een gewapende confrontatie in Oekraïne tussen Rusland en de NAVO. Zonder te sympathiseren met Poetin, zou wat meer begrip voor de positie van Rusland op zijn plaats zijn. Toen in 1989 de Muur viel en vervolgens de Sovjet Unie uit elkaar viel, was er ten tijde van Gorbatsjov een unieke gelegenheid om samenwerking te zoeken met Rusland en te pogen Rusland te integreren in Europa. In plaats daarvan traden vele voormalige Oostbloklanden toe tot het militair bondgenootschap van de NAVO. De militaire expansie van West-Europa, lees de NAVO, naar het Oosten vormt in de perceptie van de Russen een militaire bedreiging. Vanuit die perceptie is het begrijpelijk dat Rusland wil voorkomen dat ook Oekraïne (en Belarus) in het NAVO-kamp terecht zullen komen. Het zou de ontspanning zeer ten goede komen als de NAVO-landen rekening zouden houden met die Russische perceptie. In plaats van troepen naar de oostgrenzen van het NAVO-gebied te sturen, zou Europa er verstandiger aan doen te overleggen met Rusland hoe hun gevoel van bedreigd te worden kan worden verminderd, en hoe alsnog samenwerking gezocht kan worden. Een nieuwe (koude) oorlog kunnen we in de huidige klimaatcrisis er niet bij hebben. Alleen met wereldwijde samenwerking valt dat tij misschien nog te keren.

John Zant

NB niet geplaatst

Personen/organisaties gevraagd voor oprichting Partij voor Wereldburgers

Personen/Organisaties gevraagd voor oprichting Partij voor Wereldburgers

Herman Wijffels (9-1-2014)

“Ik ben het niet oneens met uw overwegingen en sluit ook niet uit dat zo’n partij tot de TK zou kunnen doordringen, maar de ervaringen tijdens de laatste paar verkiezingen hebben wel getoond hoe moeilijk het is om met een idealistisch program in te breken in het vooral op belangen gebaseerde politieke bestel. Ik wil u ook niet ontmoedigen; er is zeker nieuwe energie nodig om ons land verder te helpen en als u die hebt en in een nieuwe politieke beweging wil steken, wat mij betreft zeer welkom. Zelf heb ik nooit de ambitie gehad om in de politiek te gaan, ook nu niet”.

Jan Pronk (30-1-2014)

“Ik begrijp uw suggestie. Het wereldburgerschap komt er tegenwoordig bekaaid af in de Nederlandse politiek. Maar ik ben geen voorstander van het oprichten van een nieuwe partij. Ik ben momenteel betrokken bij het opzetten van discussies over de sociaal democratie, mede gericht op beïnvloeding van de koers van de PvdA. Ik acht dat in het Nederlandse politieke bestel zinvoller dan wederom een nieuwe partij op te richten. Waar ik wel voor zou voelen is een algemene beweging ter bevordering van de discussie over het sociaal democratisch gedachtengoed, zo mogelijk op Europese schaal, een brede denktank, een vereniging, of wat dan ook, openstaand voor iedereen die mee wil denken”.

Frans Timmermans (10-7-2023)

Bij monde van: Estela Piñeiro Kruik

Private Secretary / Member of Cabinet to Executive Vice-President Frans Timmermans

“Zoals u waarschijnlijk al gelezen hebt zal de heer Timmermans zich nu erg bezighouden met het verenigen van links in Nederland in de komende verkiezingen. Het interne proces met alle leden is nu bezig en als alles goed verloopt zal hij eind augustus de lijkstrekker zijn van GroenLinks en PvdA. Alle aandacht van de heer Timmermans de komende maanden zal nu aan dat besteed worden. Het is dus nu helaas niet mogelijk om te spreken of mee te doen aan het oprichten van een Partij voor Wereldburgers. Wij wensen u in ieder geval veel succes hiermee”.

Bas Eijkhout (10-7-2023)

“Op dit moment zijn wij inderdaad druk met de voorbereidingen op de aankomende verkiezingen in Nederland. Waarbij het samenbrengen van GroenLinks en de PvdA en het aantrekken van nieuwe kiezers inderdaad prioriteit heeft. Wij hopen op een positieve uitslag die daarmee hopelijk ook een gunstig effect zal hebben op de Europese verkiezingen in 2024. In plaats van een nieuwe partij op te richten, denken wij met de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA op dit moment meer kunnen bereiken. Hoewel wij inderdaad vanuit Brussel Europese belangen nastreven, heeft veel van het werk wat wij hier doen ook effect buiten Europa. Wij proberen hierbij de belangen van zo veel mogelijk wereldburgers te behartigen en zetten ons in voor een rechtvaardige wereld. Dus uw inbreng wordt zeer gewaardeerd en houdt ons scherp. Dank daarvoor”.

Simone Filippini (25-7-2023), voorzitter NVVN

“Partij voor Wereldburgerschap: het is mijns inziens nu al te druk in de politiek, nog een partij erbij lijkt niet opportuun. Zoals gezegd: de waarden erachter wel evenals de visie en ambitie. Daar kan het debat over gaan”.

Ahmed Aboutaleb (1-2-2024)

“Met belangstelling heb ik uw mail gelezen. Zoals u weet ben ik groot voorstander van de democratie en moedig ik het initiatief tot het oprichten van een nieuwe partij van harte aan. Ik wil u danken voor uw uitnodiging als voortrekker te fungeren bij de oprichting van uw Partij voor Wereldburgers, maar ik ben hiervoor helaas niet beschikbaar. Ik weet nog niet hoe ik in de nabije toekomst mijn tijd ga invullen na het neerleggen van het ambt van burgemeester. Het (meehelpen) oprichten van een nieuwe politieke partij behoort echter niet tot mijn voorkeuren. Ik wens u veel succes met de oprichting van uw nieuwe politieke partij”.

Marjan Minnesma (1-2-2024), directeur Urgenda

“Hartelijk dank voor uw schrijven en ik vind het ook een mooi idee. Op dit moment heb ik echter te veel andere zaken waar ik me mee bezig houd of die ik in goede banen moet leiden, dat ik nu niet de ruimte heb om serieus genoeg na te denken over een nieuwe partij. Het is wel nodig dat er weer een middenpartij met empathie komt, die ook een grote groep kiezers aanspreekt. Geen simpele opdracht. Ik ben een beetje direct misschien, maar ik draai er liever niet om heen. Ik wens u heel veel succes met dit mooie initiatief. Zo te zien heeft u best al veel voor elkaar gekregen, door stug door te blijven duwen. Hopelijk lukt u dat nu ook”.

Femke Halsema (1-2-2024)

Geen reactie. Zojuist een tweede ambtstermijn aanvaard als Burgemeester van Amsterdam.

Rob Jetten (1-2-2024)

Geen reactie. Recent fractievoorzitter van D66, na vertrek van Sigrid Kaag naar de VN.

Janneke Bosman (2-1-2024), coördinator Worldconnectors/Earth charter

“Veel dank voor uw bericht en uw prachtige initiatief. Mag ik uw initiatief voorleggen aan een van de werkgroepen binnen de Worldconnectors, waarmee u wellicht zou kunnen samenwerken?”

“Ik heb gevraagd aan een van de leden van de werkgroep of diegene daarover contact met u kan opnemen.”

“Ik heb reactie ontvangen dat ze het een mooi initiatief vinden, en dit nu toch liever voorbij laten gaan, vanwege de hoeveelheid politieke partijen. Ik wens u heel veel succes met uw mooie initiatief.”

Extinction Rebellion (1-2-2024)

“Dankjewel voor je mail. XR heeft geen politieke ambities, sterker nog, we vinden dat er een andersoortig systeem moet komen waarbij een burgerberaad moet komen die een voortrekkersrol heeft in de besluitvorming over een rechtvaardige transitie”. 

Rob Wijnberg (2-3-2024), hoofdredacteur van De Correspondent

–geen reactie

Robbert Bodegraven (2-3-2024), directeur van het Humanistisch Verbond

“Dank voor uw mail. Het belang waar u zich voor inzet kan moeilijk overschat worden. Samenwerking tussen mensen, landen, continenten en geopolitieke machtsblokken is van zeer groot belang. Het burgerschapsonderwijs, waar u veel aan hebt bijgedragen, is een onmisbaar ingredient op weg naar het handhaven, uitbouwen en gezond houden van democratische rechtsstaten. We zien hoe zeer dat nog steeds nodig is.

Vanuit het Humanistisch Verbond dragen we daar een steentje aan bij. Zowel in internationaal verband (Humanists International) als landelijk en regionaal streven we naar een aanbod van activiteiten dat bijdraagt aan verbinding tussen mensen, een verdieping van ons waarden gestuurde handelen en bewustwording van de verantwoordelijkheid die we individueel en collectief hebben in het vormgeven van een goed leven voor iedereen.

U hebt hetzelfde doel.

De oprichting van een nieuwe partij kan helpen bij de bewustwording en vervolgens het beleid dat tot een empathische en verantwoordelijke samenleving leidt. Voor mij, en voor het HV, ligt daar echter nu geen prioriteit. Onze doelen voor de middellange en lange termijn hebben we ingevuld met een scala aan activiteiten (te vinden op onze website en in onze beleidsdocumenten) die al onze aandacht en energie nu vragen.

Ik wens u van harte alle succes met uw initiatief.”

Rutger Bregman (15-3-2024), historicus/schrijver

–geen reactie

John Zant, 2024

Thema’s voor Partij voor Wereldburgers

Thema’s Partij voor Wereldburgers

Inleiding

De huidige problemen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd -klimaatrampen, milieuvervuiling, uitputtig van grondstoffen, oorlogen, armoede, honger ondanks voldoende beschikbaarheid van voedsel, vluchtelingen, et cetera- kunnen alleen met wereldwijde samenwerking worden aangepakt. In de praktijk wint de mentaliteit van het eigen belang en het eigen-volk-eerst steeds meer terrein. Als tegenwicht voor populisten die eigen belang op korte termijn centraal stellen, is een Partij voor Wereldburgers nodig die zich inzet voor de belangen van alle mensen op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Tijdens de klimaattop in Caïro (2022) vatte de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, de huidige situatie als volgt samen: “De mensheid heeft de keuze tussen samenwerken of ten onder gaan. We zitten op de snelweg naar een klimaathel met de voet op het gaspedaal”.

Potentiële programmapunten Partij voor Wereldburgers

A. De voornaamste reden dat Nederland een rijk en welvarend land is geworden is gelegen in de eeuwenlange koloniale uitbuiting en slavernij; ook nu worden de beste landbouwgronden, de belangrijkste delfstoffen door de rijke landen geëxploiteerd, terwijl de bewoners van de betreffende landen daar niet van profiteren, en zelfs als goedkope arbeidskracht in vaak ongezonde en mensonterende arbeidsomstandigheden worden uitgebuit.

B. Diezelfde rijke landen zijn ook de grootste vervuilers van het milieu wereldwijd; daar hebben de mensen in Afrika, Zuid-Azië en Zuid- en Midden-Amerika het meeste last van met droogte, overstromingen en andere extreme klimaatveranderingen, terwijl die werelddelen een fractie van de milieuvervuiling veroorzaken van die van de rijke landen.

In zijn boek: “Kolonisatie van de toekomst” beschrijft David van Reybrouck, dat de huidige generaties van de rijke landen met hun consumptiegedrag niet alleen de arme werelddelen benadelen, maar ook hun eigen kinderen en kleinkinderen, die in toenemende mate gebukt zullen gaan onder klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van essentiële grondstoffen; de huidige generaties der rijke landen koloniseren de toekomst.

C. Hans Leijtens is hoofd van Frontex en meldde dat het aantal vluchtelingen naar Europa elk jaar toeneemt, ondanks alle pogingen de vluchtelingenstroom te beperken. In 2023 kwamen er 380.00 mensen naar Europa als vluchteling. Hij zegt in een interview voor de Vlaamse radio: “Je moet eerlijk zijn, we zijn niet in staat om migratie te stoppen. Er is oorlog, er is honger, de economische situatie in landen speelt een rol. Dat zijn redenen om te vluchten. Dat zal altijd zo blijven.”

D. De rijke landen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de erbarmelijke omstandigheden in de zogenaamde arme landen. Als mens ontvlucht je niet zomaar huis en haard voor een onzekere en gevaarlijke tocht naar het onbekende in de hoop op een leefbaar leven voor jezelf en je dierbaren. De rijke landen proberen tot het uiterste hun verantwoordelijkheden af te schuiven en schimpen op de vluchtelingen als waren ze economische klaplopers die onze huizen, banen en vrouwen inpikken. Dat is de egocentrische en korte termijn visie van de populisten die het koloniale verleden nog steeds idealiseren en iedere verantwoordelijkheid voor de ellende in de arme landen ontkennen

E. In 2021 hield Rutger Bregman, historicus, een voordracht voor het World Economic Forum. Hij verweet de grote bedrijven en multinationals dat ze belasting ontduiken of vanuit hun machtspositie een laag percentage belasting op hun winsten hebben bedongen. Hij drong aan op hogere belasting op kapitaal en lagere belasting op arbeid.

In zijn boek “Gratis geld voor iedereen” haalt hij tientalen experimenten aan, waarin in diverse landen burgers een gegarandeerd basisinkomen kregen zonder voorwaarden, waarmee ze in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. De neo-liberale en christelijke vrees is dat niets doen dan beloond wordt. Uit de experimenten bleek echter dat de mensen in plaats van al hun tijd, energie en creativiteit te besteden aan hoe te overleven, die tijd, energie en creativiteit beschikbaar kregen voor maatschappelijke deelname. De investering van een gratis basisinkomen verdiende zich ruimschoots terug door de maatschappelijke inzet van de mensen. Kinderen gingen vaker naar school en hun prestaties op school verbeterden. Criminaliteit en alcohol- en drugsgebruik namen af. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mensen verbeterde. Er was minder ingrijpen nodig van politie en justitie, er werd minder beroep gedaan op de gezondheidszorg. Er waren aanzienlijk minder ambtenaren nodig om uitkeringen en subsidies vast te stellen en te controleren. Dit alles leverde enorme besparingen op.

F. Met de mond streven alle landen en alle mensen naar vrede. Elk jaar wordt er echter meer geld uitgegeven aan bewapening. De economie van veel landen drijft voor een belangrijk deel op de wapenindustrie en wapenexport. Nederland staat in de top-tien van wapen exporterende landen. Oorlog heeft nog nooit geleid tot duurzame vrede. Iedere oorlog veroorzaakt zoveel leed en haat, dat daarmee de basis voor de volgende oorlog is gelegd. De Verenigde Naties zijn in 1948 opgericht om alle staten van de wereld met elkaar te laten praten in plaats van met elkaar te vechten. Door het vetorecht in de Veiligheidsraad is de VN een vleugellam instrument voor vrede, omdat de machtsblokken van de Verenigde Staten, Rusland, China, Europa elkaar binnen de Veiligheidsraad blijven bestrijden en de eigen strategische en economische belangen nastreven ten koste van het algemeen belang

G. Door de VN is het Internationaal Gerechtshof opgericht, waar staten hun onderlinge conflicten kunnen voorleggen aan een onafhankelijk rechtscollege van 17 rechters uit allerlei landen. Dit gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. Van deze fantastische faciliteit wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt. Met of zonder de vereiste instemming van de VN worden oorlogen begonnen zonder dat zelfs het Internationaal Gerechtshof als mogelijkheid wordt overwogen. Nederland, als hoeder van het Vredespaleis, faalt voortdurend in het wijzen op het Internationaal Gerechtshof bij dreigende conflicten tussen staten. Integendeel, Nederland probeert op militair gebied het ijverigste jongetje uit de klas te zijn in de ogen van met name de Verenigde Staten en de grote Europese landen.

H. Vroeger werd in het gebied dat nu Nederland heet strijd geleverd tussen provincies en tussen steden die elk hun eigen leger hadden. In de loop der tijd gingen provincies en steden meer samenwerken en werden een nationaal leger en een nationale politie gevormd voor bewaking van de veiligheid van Nederland en voor de ordehandhaving binnen Nederland. Wat op nationaal niveau mogelijk bleek, moet ook internationaal mogelijk zijn. Als landen die elkaar nu bestrijden gaan beseffen dat we door gebrek aan noodzakelijke samenwerking gezamenlijk in de afgrond van klimaatrampen zullen storten, wordt de tijd wellicht rijp voor een wereldleger o.l.v. de VN, waar alle landen manschappen en materieel voor leveren. Afzonderlijke landen hebben dan geen eigen leger meer, en misschien ook geen eigen politie meer voor ordehandhaving in eigen land, als ook Interpol verder internationaal wordt toegerust.

I. De productie en consumptie van goederen en voedsel is te veel gericht op maximale winst op de korte termijn. De vervuiling, de uitbuiting, de klimaatverandering leveren schades op waarvoor geen verantwoordelijkheid wordt genomen. De winst is binnen, de negatieve effecten zijn voor de maatschappij en voor toekomstige generaties. De aarde wordt steeds verder uitgeput ter wille van de economische voorspoed, en wel die van de rijken. Een paar voorbeelden: Voor 1 ons eiwit van rundvlees is 1 kilo plantaardig eiwit nodig. Voor het veevoer wordt o.a. soja verbouwd, waarvoor veel landbouwgrond voor menselijke consumptie verloren gaat. In talloze producten wordt palmolie gebruikt. Hiertoe worden palmolie plantages aangelegd, waarvoor essentieel tropisch regenwoud moet worden gekapt.

J. In het voormalig IBM gebouw in Sloten in Amsterdam wordt zogenaamde verticale landbouw ontwikkeld. Onder klimatologisch gecontroleerde, optimale omstandigheden met led-lampen worden in kweekbakken die boven elkaar zijn geplaatst allerlei gewassen geteelt zonder CO2-uitstoot, zonder pesticiden, met aanzienlijk minder watergebruik en met een gigantische besparing van landbouwoppervlakte.

K. De mensen zullen zich steeds af moeten vragen hoeveel kleding ze nu echt nodig hebben, en welke artikelen in huis nu werkelijk nodig zijn voor een prettig leven. Ook moeten ze zich afvragen of hun vervoerswensen met fossiele brandstoffen -vliegen, autorijden- onnodig bijdragen aan milieuvervuiling en klimaatverandering. De over-consumptie put de aarde in hoog tempo uit. De mensen genieten daarvan wel de lusten, maar niet de lasten voor toekomstige generaties

L.

John Zant, 2024

Brief aan potentiële voortrekkers Partij voor Wereldburgers

Brief aan potentiële voortrekkers Partij voor Wereldburgers

Geachte

Bij deze wil ik u verzoeken als (mede)voortrekker te fungeren bij de oprichting van een Partij voor Wereldburgers. U hebt een brede visie en hebt ook uit hoofde van uw functies brede ervaring met de huidige problemen in de wereld. Daarbij heeft u een uitgebreid sociaal en politiek netwerk. Daarom wend ik mij tot u, omdat ik niet over een geschikt netwerk beschik.

De huidige problemen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd -klimaatrampen, milieuvervuiling, uitputtig van grondstoffen, oorlogen, armoede, honger ondanks voldoende beschikbaarheid van voedsel, vluchtelingen, et cetera- kunnen alleen met wereldwijde samenwerking worden aangepakt. In de praktijk wint de mentaliteit van het eigen belang en het eigen-volk-eerst steeds meer terrein. Als tegenwicht voor populisten die eigen belang op korte termijn centraal stellen, is een Partij voor Wereldburgers nodig die zich inzet voor de belangen van alle mensen op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Tijdens de klimaattop in Caïro (2022) vatte de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, de huidige situatie als volgt samen: “De mensheid heeft de keuze tussen samenwerken of ten onder gaan. We zitten op de snelweg naar een klimaathel met de voet op het gaspedaal”.

Ik ben gepensioneerd klinisch psycholoog/gepromoveerd (voormalig) wetenschappelijk onderzoeker, en heb mij 40 jaar bezig gehouden met conflicthantering tussen partners, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, en met mensen die in conflict met zichzelf waren. Derhalve heb ik veel ervaring met het bevorderen van geweldloze conflicthantering (i.t.t. afwijzing, dreiging en geweld), empathie, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Als “ambassadeur” van de Vreedzame School heb ik sinds 2012 overleg gevoerd met de wethouders van jeugd en onderwijs van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere met als doel hen ervan te overtuigen dat de Vreedzame School een essentiële bijdrage levert aan burgerschapsvorming. Ik had hierover ook overleg met de Onderwijsraad en met de Tweede Kamercommissie Onderwijs.Voorts heb ik regelmatig overleg gehad met twee leden van het Ontwerpteam Burgerschap en met de staatssecretaris van onderwijs Dekker. Mijn bijdrage over burgerschapsvorming is als bijlage opgenomen in het eindrapport van Curriculum.nu aan minister Slob (zie bijlage 1). In 2021 is de nieuwe onderwijswet van minister Slob aangenomen met daarin een belangrijke plaats voor burgerschap.

Nu burgerschapsvorming in het onderwijs wettelijk verplicht is, is mijn streven die te verbreden tot wereldburgerschapsvorming (zie bijlage 2). Daarover ben ik in gesprek met diverse partijen.

In het verlengde van wereldburgerschapsvorming in het onderwijs wil ik ook streven naar de oprichting van een Partij voor Wereldburgers (zie bijlage 3).

Graag zou ik bovenstaande met u willen bespreken.

Met vriendelijk groet, John Zant

j.zant1@chello.nl