Intake pijnteam: een complexe interventie

Intake pijnteam: een complexe interventie

De intake voor patiënten met chronische aspecifieke pijnsyndromen door het pijnteam bestaat uit vier onderdelen: een intake door de pijnrevalidatie-arts, een afname van vragenlijsten door de onderzoeksassistent, een intake door de psycholoog en een evaluatiegesprek van patient, arts en psycholoog samen. Deze standaard procedure vormt als geheel een complexe interventie die als cognitieve herstructurering kan worden beschouwd en die bestaat uit de volgende elementen:

  1. diagnostiek: het in kaart brengen van alle mogelijke factoren die het ontstaan en de in stand houding van de klachten zouden kunnen verklaren, en van de gevolgen van de klachten voor het functioneren van de patient
  2. erkenning van en aandacht voor de klachten van de patient die zich serieus genomen voelt, vaak i.t.t. tot diens eerdere ervaringen
  3. geruststelling over de ernst van de klachten: er is geen sprake van ernstige lichamelijke afwijkingen of ziekten
  4. voorlichting over de aard, de mogelijk oorzakelijke en in stand houdende factoren, en de prognose van de klachten
  5. uitleg dat op de plaatsen waar de patient de pijn voelt geen lichamelijke afwijkingen (meer) te vinden zijn en dat de pijn onderhouden wordt door andere factoren zoals stress, overbelasting, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsfactoren, niet onderhouden lichamelijke conditie, niet planmatig werken, etc
  6. uitleg dat symptomatische bestrijding van pijn en andere klachten de achterliggende problemen van de patient niet oplost en in de praktijk ook niet blijkt te helpen, en dat de behandeling zich richt op de onderliggende en onderhoudende factoren
  7. presenteren van een nieuw verklaringsmodel: bijvoorbeeld overbelasting of vermijding
  8. binnen het kader van het nieuwe verklaringsmodel bespreking en uitleg van het behandelvoorstel met de patient die expliciet gevraagd wordt in te stemmen met het behandelvoorstel
  9. patient formuleert zelf zijn eerste persoonlijke doelen binnen het kader van het nieuwe behandelvoorstel
  10. uitleg over de rol van elk der disciplines in het behandelvoorstel, over teambesprekingen en over de planning van de behandelingen

juni 2006

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *