Wie partij kiest verliest zijn rol als vredestichter

Reactie op de brief aan de Eerste en Tweede Kamer van het HVB en op het interview met Anke Polak (HVB) hierover Beste Anke, Laat ik met de deur in huis vallen: Ik ben bijzonder ongelukkig met de brief die op 9 augustus namens het HVB naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd en ook met de uitlatingen die je in het daarop volgende interview doet (zie www.human.nl). –De brief is aan de Eerste en Tweede Kamer gericht, democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Je kunt van Wilders en van de PVV van alles zeggen, maar niet dat ze niet op dezelfde democratische wijze zijn gekozen. Je kunt niet van de ene volksvertegenwoordiger vragen de ander buiten te sluiten. De enige toetssteen is de Grondwet. –Het belangrijkste kritiekpunt op Wilders en de PVV is het bevorderen van een antimoslim stemming. Dat kan inderdaad heel gevaarlijk zijn. Als je er ook andere standpunten bijsleept, zoals een pro Israel beleid, het wapenbeleid en de daling van de ontwikkelingshulp, dan kun je nog heel wat andere partijen buiten de kabinetsvorming plaatsen, omdat ze een bedreiging voor de vrede zouden zijn; welke partijen wilden naar Irak en Afghanistan, welke partijen steunen het JSF project geheel of gedeeltelijk, welke partijen willen snoeien in de ontwikkelingshulp, etc. –De vraag is of het door jou voorgestelde progressieve kabinet (waarom zonder de SP?) wel in staat zou zijn de vrede dichterbij te brengen. Ik ben het eens met de reactie van Marielle (op human.nl): Als je (terecht) te keer wilt gaan tegen een tweedeling, begin dan met het aanpakken van degenen die niet weten wat compassie en mededogen betekent. Het zijn mensen met een goed verstand maar met een slecht ontwikkeld geweten die de grootste bedreiging voor de vrede vormen. Het zijn de egoïsten, de profiteurs, de bedriegers, die enkel en alleen op hun eigen voordeel uit zijn. Je kunt ze vinden in ieder land, in iedere klasse, binnen elke religie. –Je moet je afvragen of Wilders nu de aanjager is van de tweedeling of de spreekbuis/het resultaat van wat er aan antimoslim gevoelens en xenofobische uitsluitingsneigingen onder grote delen van de Nederlandse bevolking leeft. Die gevoelens bestaan al heel lang in het Nederlandse volk en komen tot uiting in de NSB, de partij van Janmaat, de LPF, enz. De vraag moet niet zijn niet hoe krijgen we Wilders weg, maar wat doen we aan de xenofobieën van het Nederlandse volk (en van alle andere volkeren)? –Je moet volgens mij onderscheid maken tussen je persoonlijke opvattingen en de opvattingen die je namens het HVB verkondigt. Ik persoonlijk ben tegen de PVV en heb liever niet dat Wilders meer macht krijgt. Maar ik vind het onverstandig om als HVB’er politiek stelling te nemen en partij te kiezen tegen Wilders. Zo heb ik je ook al eens de vraag voorgelegd of het verstandig is als HVB partij te kiezen in het Palestijns-Israelisch conflict. Zodra je partij kiest ben je deel van het conflict geworden, terwijl volgens mij het doel van het HVB zou moeten zijn om in plaats van met het moralistische vingertje te zwaaien vanuit het gevoel dat je het morele gelijk aan jouw kant hebt, een complex conflict in de richting van een oplossing te brengen. En dat kan volgens mij alleen maar door boven de partijen te staan en te bedenken wat de beste manier is om twee partijen met elk hun eigen waarheid dichter bij elkaar te brengen. Als jij volhoudt dat de PVV moslims buitensluit en daarom geweerd moet worden, en de PVV’ers zeggen dat de Islam alle niet-gelovigen uitsluit en daarom geweerd moet worden, kunnen beide partijen met argumenten hun gelijk staven. Door partij te kiezen kun je genieten van je eigen morele gelijk, maar breng je het conflict geen stap dichter bij een oplossing. Door als vredesorganisatie HVB partij te kiezen zet je jezelf buiten spel als vredestichter. Met vriendelijke groet, John Brief aan de Eerste en Tweede Kamer Een ultra rechts bestuur is slecht voor de vrede Het Humanistisch vredesberaad is uiterst bezorgd over de actuele ontwikkelingen van de nieuwe kabinetsvorming in Nederland. De verkiezings- en nieuwe standpunten van de beoogde partijen: VVD, CDA en PVV kunnen een redelijk evenwichtige samenleving zoals de Nederlandse, danig ontwrichten. Maar ook internationaal zullen de verwachten standpunten en ingrijpende plannen de vrede bedreigen. Nationaal zal gevreesd moeten worden dat de anti moslim agenda conflicten zal veroorzaken. Horizontale ongelijkheid, bevorderen van een maatschappelijke tweedeling en haat zaaien zijn wetenschappelijk aangetoonde oorzaken voor geweldsconflicten*. Een stijging van racistisch geweld*, discriminatie en zelfs armoede zullen voor steeds meer mensen een werkelijkheid worden. Internationaal zal het te verwachten pro Israël beleid, het wapenbeleid en de daling van ontwikkelingshulp de vrede en bescherming van mensenrechten niet bevorderen. Voorts blijft de vraag in hoeverre Nederland zich nog met enig respect rechtstaat mag noemen als een verdachte van haat zaaien en discriminatie, deelnemer en meevormer van een kabinet wordt. De grote woorden over de president van Suriname klinken dan erg hol. Het Humanistisch Vredesberaad roept iedereen op om alert te zijn en een tegengeluid te laten horen. 9 augustus 2010 Humanistisch Vredesberaad ‘Een ultra rechts bestuur is slecht voor de vrede’ Een interview met Anke Polak woensdag, 25 augustus 2010 Het Humanistisch Vredesberaad (HVB) is bezorgd over de ontwikkelingen van de nieuwe kabinetsvorming. Een kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV vormt volgens het HVB een bedreiging voor de vrede. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer heeft het HVB zijn zorgen kenbaar gemaakt. Tevens roept het iedereen op een tegengeluid te laten horen. De redactie van Human.nl sprak met Anke Polak, voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad. Waarom ziet u een kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV als bedreiging voor de vrede? “Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen vijftig jaar heeft aangetoond dat het bevorderen van een maatschappelijke tweedeling tussen etnische groepen conflictsituaties in de hand werkt. De antimoslimagenda van de PVV veroorzaakt een tweedeling tussen moslims en niet-moslims. Dit kan uitgroeien tot ongelijkheid en gewelddadige conflicten. Verontrustend is ook dat de PVV wil stoppen met ontwikkelingshulp, terwijl armoede ook een van de redenen is voor gewelddadige conflicten, bijvoorbeeld in Afrika. Door te korten op ontwikkelingshulp, brengen we daar de vrede in gevaar. Ook de pro-Israëlhouding van PVV-leider Wilders en minister Verhagen van het CDA is slecht voor de vrede en de mensenrechten.” In de brief staat dat wanneer Wilders lid wordt van het kabinet, Nederland zich geen rechtstaat meer zou mogen noemen. Kunt u dat verder toelichten? “In een rechtstaat moeten machthebbers en burgers naar de grondwet leven. Geert Wilders heeft geen respect voor grondrechten, zoals gelijke behandeling, de vrijheid van godsdienst of het recht op een pluriformistische meningsvorming. Dit past niet in een rechtstaat. Ook is het eigenaardig dat het kabinet nu wordt gevormd met een persoon waar een aanklacht tegen loopt. Als Wilders straks mag meebeslissen wie er minister van justitie wordt, zou hij het beleid van het Openbaar Ministerie mede kunnen beïnvloeden. En als klap op de vuurpijl hoeft hij zich niet te verantwoorden naar het volk voor de effecten van het beleid, omdat hij niet officieel in de regering zit.” Wat zou een alternatieve manier zijn om de economische en andere maatschappelijke problemen aan te pakken? “Een progressief bestuur is voor de vrede een betere optie dan een ultrarechts bestuur. Uiteraard zijn er problemen die moeten worden aangepakt, maar dat mag niet buiten de grondwet om gebeuren. Een kabinet van D66, Groenlinks en PvdA zou beter zijn. Zelfs een groot kabinet met CDA en VVD is een goede mogelijkheid, op die manier wordt het volk zo ruim mogelijk vertegenwoordigd.” In de brief roept u iedereen op om alert te blijven en een tegengeluid te laten horen. Hoe kunnen burgers zelf invloed uitoefenen op de politiek? “In een land als Nederland is het relatief gemakkelijk om als burger invloed uit te oefenen op de politiek. Door acties op te zetten, door aandacht te vragen in de media, door het tekenen van petities. Daarnaast is het van groot belang dat maatschappelijke organisaties, zoals mensenrechtenorganisaties, het Humanistisch Verbond of de Raad van Kerken, de publieke opinie mobiliseren. Hopelijk komt er dan ook meer onderzoek naar de achtergrond van Wilders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *