SMART-doelen voor het HVB

SMART-doelen voor het HVB van John Zant 2009-2011

Algemeen doel

Het bevorderen van meer geweldloze conflictoplossing.

Subdoel 1

Kennis verzamelen over de redenen waarom soldaten worden ingezet in internationale conflicten wat betreft:

 1. doelen: officiële en niet-officiële, en verschuivingen in doelen
 2. rechtvaardiging: argumentaties waarmee doelen en middelen gerechtvaardigd worden
 3. resultaten: voorzien en niet-voorzien (collateral damage); korte en lange termijn effecten

Middelen voor subdoel 1 (2008-2010):

 1. interviews met wetenschappers: Philip Everts, Instituut v. Intern. Studiën Leiden (2008); Rob de Wijk, Haags Centrum v. Strategische Studies (2008); Christa Meindersma, Haags Centrum v. Strategische Studies (2009/10); Leon Wecke, Centrum v. Intern. Conflict-Analyse en Management Nijmegen (2009/10)
 2. kritische beschouwingen van boeken over geweld/geweldloze conflictoplossing: Hans Achterhuis “Met Alle Geweld” (2009)
 3. eigen opiniërende stukken over geweld/geweldloze conflictoplossing: cyclus van drie delen “Angst, Macht en Geweld” (VredesMagazine, 2009)

Resultaten nagestreefd voor subdoel 1: publicaties op de website van het HVB, in het VredesMagazine, of in andere media

Subdoel 2

Beïnvloeden van de Nederlandse politiek in de richting van meer geweldloze conflictoplossing, te beginnen bij:

 1. Groen Links
 2. Socialistische Partij

Middelen voor subdoel 2 (2009-2011):

 1. Contacten leggen het wetenschappelijk bureau en/of kamerleden en/of fractieleden van Groen Links en SP
 2. Vergaarde kennis overdragen/ geaccepteerd krijgen
 3. Pleiten voor actiever beleid m.b.t. geweldloze conflictoplossing

Resultaten nagestreefd voor subdoel 2: Groen Links en/of SP voeren daadwerkelijk actiever beleid m.b.t.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *