• Recente berichten

 • Categorieën

 • Tags

 • 19 december 2017 Off

  Depressie

  By in Medische Psychologie
  Buy garage kits online , have the latest kits for sale, cheaper price when wholesale.k ż “;

  garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage kit tutorial,garage kits melbourne,garage kits lowes,garage kit figure,garage kit prices,garage kit menards,garage kit for refrigerator,Sexy doll,Sexy toys
  dolls house figures,beatles figures dolls,action figures dolls,historical figures dolls,reaction figures dolls reviews,icarly figures dolls,political figures dolls,horror dolls figures,disney princess figures dolls,celebrity action figures for dolls house,action figures are dolls,figures for a dolls house,dolls and figures,difference between figures and dolls,dolls and figures deviantart
  kż ,ż,ե奢 `,ե奢 ` و,ե奢إå,ե奢 ` Ů

  Tags: , , , ,

  28 augustus 2017 0

  Soorten democratisch genoemde verkiezingen

  By in Oorlog, vrede en geweldloze conflicthantering

  Soorten democratisch genoemde verkiezingen

  Je kunt m.i. verschillende soorten democratisch genoemde verkiezingen onderscheiden:

  1. Onvrije verkiezingen, waarbij wordt gecontroleerd op wie je stemt en je eigenlijk wordt verplicht op één partij of kandidaat te stemmen
  2. Deels vrije verkiezingen, waarbij een deel van de bevolking niet mee mag stemmen
  3. Zogenaamd vrije verkiezingen, waarbij leden/partijen van de oppositie geen kans krijgen campagne te voeren, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of geen zendtijd te geven
  4. Zogenaamd vrije verkiezingen waarbij eenmaal gekozenen zich laten leiden door de meest betalende: corruptie
  5. Zogenaamd vrije verkiezingen, waarbij de gekozenen vooraf worden gesteund met geld/gekocht door belanghebbenden: dus (verkapte) corruptie
  6. Vrije verkiezingen waarbij “the winner takes all”: dus er wordt geen rekening gehouden met minderheden of met de oppositie
  7. Vrije verkiezingen waarbij de meerderheid regeert met oog voor de belangen van minderheden en de oppositie

   

  John Zant

  Amsterdam

  Tags: , , , , , , , , ,

  28 augustus 2017 0

  Populisme: appelleren aan en bevorderen van slachtofferschap

  By in Oorlog, vrede en geweldloze conflicthantering

  Populisme: appelleren aan en bevorderen van slachtofferschap

  Inleiding

  Er zijn m.i. twee manieren om volksmassa’s te mobiliseren: een nobel ideaal overtuigend presenteren, of een vijandelijke dreiging. Als het ideaal echt nobel is, wordt er geen vijand benoemd. Gebeurt dat wel, dan verwordt het ideaal tot het bestrijden, verslaan of vernietigen van de vijand. Vast ingrediënt van populisme is: een volksmenner die de volksmassa’s ervan overtuigt dat ze benadeeld of bedreigd worden door een hen vijandige kracht waar ze het slachtoffer van zijn of worden.

  De benoemde vijand

  Of het nu de zwarten, de joden, de communisten, de Chinezen, de moslims, de Russen, de roomsen, de protestanten, de ongelovigen, de asielzoekers of de Brusselse regenten zijn, volgens de volksmenner hebben ze alleen maar slechte bedoelingen en dienen ze met alle mogelijke middelen te worden bestreden. Want die vijanden willen de macht, ze domineren het geld, ze pikken onze banen, onze huizen, onze vrouwen, ze hebben geen of een slechte moraal, ze zijn nu eenmaal inferieure mensen of zelfs niet menselijk. Binnen het populisme heeft “de ander” het altijd gedaan. Het is bevrijdend die ander de schuld te geven en het is heerlijk te mopperen en te kankeren. Het ontslaat je tevens van de verantwoordelijkheid zelf iets aan je lot te verbeteren, want jij bent het slachtoffer. De ander moet veranderen of weg uit je leven, en de zelfbenoemde leider zal de problemen die de benoemde vijand je bezorgt, ook wel “simpel” voor je oplossen.

  De volksmenner/populist

  De volksmenner/populist appelleert aan en bevordert angst bij de bevolking. Niet om die te helpen, maar om parasiterend op de angst en de daaruit gemobiliseerde woede de eigen macht te vergroten. Hij groeit naarmate het ervaren slachtofferschap groter wordt. Hij presenteert de problemen worden zwart-wit: “Wie niet met mij is, is tegen mij”. De gecreëerde tegenstellingen en vijandigheid vormen de opmaat voor een vaak gewelddadige confrontatie of zelfs tot een oorlog!

  De profiteurs

  Als de benoemde vijand zich verweert, wordt die al gauw bestempeld als terroristische groep die je onder dat label dus gewapenderhand kan of zelfs moet bestrijden. De oorlogsindustrie draagt handenwrijvend de benodigde wapens bij. Degene die zorgt dat voor vele miljarden aan wapens worden geleverd in een oorlogsgebied en dat aan alle betrokken partijen direct of indirect wapens worden verkocht, heet bevriend staatshoofd en handig zakenman, en vooral geen oorlogsmisdadiger of vertegenwoordiger van een terroristische organisatie, namelijk de wapenlobby en het militair industrieel complex.

  John Zant, Amsterdam

  Tags: , , , , , , , , ,

  28 augustus 2017 0

  Gelegitimeerd slachtofferschap: hoe een depressie wordt gecreeerd

  By in Medische Psychologie

  Gelegitimeerd slachtofferschap: hoe een depressie wordt gecreëerd

  Inleiding

  Er zijn vele definities van depressie. Er zijn ook diverse soorten depressie. In de DSM worden pogingen gedaan orde in de depressieve fenomenen aan te brengen. Depressie wordt vaak gezien als een sterk onderschat probleem met bijbehorend pleidooi voor vroegtijdige, ruimer geïndiceerde behandelingen. De meeste studies bevelen een combinatie van praten (veelal cognitieve gedragstherapie) en pillen (veelal antidepressiva) aan. Het ene verklaringsmodel gaat uit van stoornissen in de hormonale huishouding van het zenuwstelsel, het andere verklaringsmodel van een gestoorde reactie op stress, rouw of trauma. Er zijn nog veel vragen zonder definitief antwoord: zijn de hormonale stoornissen in het zenuwstelsel oorzaak van de depressie of geeft een depressie bijbehorende hormonale stoornissen? Zijn stress, rouw en trauma oorzaken van depressie of zijn het tekortschietende copingvaardigheden die maken dat men stress, rouw en trauma niet goed kan hanteren?

   

  Intermezzo 1

  Na een cursus gedragstherapie begin jaren zeventig was een van mijn eerste cliënten een jonge vrouw met straatvrees; vooral vrees voor drukte op straat gaf aanleiding tot ingrijpend vermijdingsgedrag en tot veelvuldige begeleiding door anderen als ze toch de straat op ging. We stelden volgens de regels van systematische desensitisatie een hiërarchie van tien angstverwekkende situaties op, met als toppunt de Noordermarkt in Amsterdam op maandagmorgen. Met behulp van de ontspanningsoefening van Jacobson werd de angst tijdens de in de fantasie beleefde angstsituaties stap voor stap afgebroken door ontspanning. Toen geen enkele situatie in de fantasie nog enige angst wist op te roepen, begon de confrontatie in vivo. Op een maandagmorgen stapten therapeut en cliënte in lijn 10 richting Westerstraat, het begin van de Noordermarkt. In de tram trok cliënte bleek weg en moest gaan zitten. De therapeut poogde haar gerust te stellen met bezwerende opmerkingen en ontspannende instructies. Bij het betreden van de markt sloeg de paniek toe. De cliënte begon te rennen en de therapeut verloor haar uit het oog.

  Inzicht: de crux van het falen van de therapie/therapeut is, dat de therapeut verantwoordelijkheid van cliënte overneemt met als gevolg dat deze geen verantwoordelijkheid neemt en in de “patiëntrol” blijft. Het ware beter de cliënte zelf te laten bepalen wanneer ze met de in de therapie geleerde middelen zelfstandig angstsituaties gaat betreden, en wel zo, dat de taak ook volgens plan moet worden afgemaakt zonder te vluchten, wanneer ze eenmaal heeft besloten te gaan. Alleen als ze zeker weet haar plan te volbrengen, kan ze de angstsituatie gaan betreden en vooral niet eerder. Zij wil haar angst overwinnen, zij is verantwoordelijk voor welke stappen ze onderneemt.

   

  Intermezzo 2

  Eenmaal afgestudeerd kreeg ik als een van de 750 werkloze klinisch psychologen in Amsterdam een tijdelijke onderzoeksplaats aan de universiteit. De opdracht was de effectiviteit van diverse gedragstherapeutische methoden te toetsen bij mensen die wilden vermageren. Ik bedacht een trapsgewijze onderzoeksopzet met vijf groepen:

  1. Alleen gewogen bij aanvang, na 8 weken en na 1 jaar met de instructie dat wie wil vermageren dat zelf moet doen en veel succes gewenst.
  2. Als 1 met toegevoegd een brochure over gezonde voeding.
  3. Als 2 met toevoeging van wekelijks lotgenotencontact (8x) onder leiding van een neutrale gesprekscoördinator die de mensen bij het onderwerp moest houden.
  4. Als 3 maar in plaats van een neutrale gesprekscoördinator een gedragstherapeut die huiswerkopdrachten gaf (self-monitoring), mensen doelen liet stellen en besprak wat als beloning kon gelden bij succes.
  5. Als 4 waarbij een belangrijke naaste (partner, ouder, vriend(in)) werd geïnstrueerd als co-therapeut te fungeren in de thuissituatie.

  De hypothese was, dat hoe meer therapeutische interventies des te beter het resultaat. Na acht weken bleken de eerste twee groepen echter het meest afgevallen en dat resultaat was na één jaar gehandhaafd of verder verbeterd. De andere drie groepen, voor zover afgevallen na acht weken, waren na één jaar weer op het oude gewicht of zwaarder.

  Inzicht: tijdens een van de therapeutische sessies meldde een cliënte schaterend van het lachen dat ze verschrikkelijk had gezondigd en een halve taart had opgegeten, daarbij de therapeut uitdagend in de ogen kijkend. De eerste twee groepen realiseerden zich dat “ieder pondje door het mondje” ging. De andere drie groepen kregen de gelegenheid hun “falen” toe te schrijven aan de falende gedragstherapie en legden daarmee de verantwoordelijkheid buiten zichzelf.

   

  Depressie

  Iedereen maakt in zijn leven vervelende dingen mee en velen beleven langdurige stressperioden, ingrijpende psychotraumata en verliezen dierbaren of belangrijke zaken zoals werk, inkomen, huis, etc. Sommige mensen zijn, vaak met veel strijd, doorzettingsvermogen en heftige emoties, in staat deze ingrijpende gebeurtenissen het hoofd te bieden, vaak met vallen en opstaan. Andere mensen raken depressief; ze vallen en staan niet op. Anti-depressieve therapie bestaat in feite uit twee fasen:

  De eerste fase wordt gekenmerkt door begrip en ondersteuning, waarbij de cliënt erkenning krijgt voor de doorstane stress, het geleden verlies en het doorgemaakte trauma, en wordt aangemoedigd alle bijbehorende emoties toe te laten in het kader van verwerking. Een andere vorm van ondersteuning is die met antidepressiva, die vaak het nadeel hebben dat ze emoties afvlakken waardoor het rouwproces stagneert.

  De tweede fase is erop gericht de cliënt ertoe te bewegen ondanks de stress, het verlies en het trauma de draad van het leven weer op te pakken en te proberen iets van het leven te maken door nieuwe doelen en perspectieven te kiezen, en alle verantwoordelijkheden en taken die bij zijn levensrollen behoren, weer op te pakken.

  Sommigen gaan die uitdaging aan en komen hun problemen te boven. Anderen blijven drijven in hun emotioneel moeras, dat als excuus fungeert om taken en verantwoordelijkheden te blijven afschuiven. Hun naasten en vaak ook hun therapeuten blijven vaak begrip tonen vanwege het doorstane leed en blijven steun geven door taken en verantwoordelijkheden over te nemen. Hiermee bevestigen zij de “patiëntrol”of “slachtofferrol” en wordt de depressie bekrachtigd. Goed bedoelde zorg en steun van de omgeving en ook van veel therapeuten en het langdurig blijven voorschrijven van antidepressiva maken dat de therapie in de eerste fase blijft steken en de depressie wordt bestendigd. Het slachtofferschap wordt gelegitimeerd: de cliënt blijft gefixeerd op de doorstane stress, het geleden verlies en het doorgemaakte trauma. Hij kan daar misschien  voor de rest van zijn leven de gevangene van blijven en de rol van slachtoffer blijven vervullen.

  Stelling ten aanzien van therapie: therapie die zich beperkt tot begrip en ondersteuning bieden (waaronder antidepressiva), bestendigt de depressie en legitimeert slachtofferschap. Alle goede bedoelingen ten spijt.

  Stelling ten aanzien van de cliënt: depressie is een keuze tussen vechten om het leven te herpakken of zwelgen in slachtofferschap.

  Zomer 2017

  John Zant

  Tags: , , , , ,

  12 juli 2017 0

  Ha, vakantie!

  By in Losse flodders

  Ha, vakantie!

  Eindelijk voor meneer weer de korte broek en het mouwloze hemd uit de kast en voor mevrouw het rokje of jurkje dat jaren geleden al veel te kort was. Dat een en ander de mogelijkheid schept tot vertoon van excessieve obesitas, lijkt niet te deren. Opgestulpte borsten die, voor zover ze überhaupt naar voren steken, veelal ruimschoots voorbij worden gestreefd door de buik, al dan niet met vetschort. De benen gunnen ons een blik op grijzige vetmassa met kuilen en verkleuringen. Er zijn veel jonge mannen die op alle dagen lopen.

  Jong en oud, man en vrouw voelen zich de laatste jaren in toenemende mate geroepen hun lichaam (verder) te laten ontsieren door tattoos van plagiërende symbolen en figuren, en weemakende teksten. De vraag of men de betreffende afbeeldingen en teksten thuis aan de muur zou willen hangen, is klaarblijkelijk niet gesteld. Een beetje verstandig mens met een beetje smaak zou de betreffende wandversiering in het vuilnisvat deponeren. Maar men laat de rotzooi voor het leven op de huid krassen in de veronderstelling dat men voor origineel en stoer zal doorgaan. En de vakantiedracht maakt het mogelijk de huidverminkingen aan den volke te tonen.

  De heren kunnen nog een kaalgeschoren hoofd met oorringetjes toevoegen boven de spekkraag die ooit nek geweest moet zijn. De dames kunnen kiezen voor uitbreiding met allerlei piercings en sommigen kunnen bogen op een gebotoxt dodenmasker en een heuse silicon valley.

  Een ander niet te bevatten fenomeen is het dragen van opzettelijk ingeknipte of gescheurde broeken. Je ziet het voor je hoe in de derde wereld volwassenen en kinderen voor een hongerloontje 12 tot 16 uur per dag in een confectiefabriek moeten werken en een mooie spijkerbroek, waar ze zelf misschien maanden voor zouden moeten sparen, opzettelijk moeten beschadigen. Ze kunnen niet begrijpen dat de beschadigde kleding in de winkel ook nog twee maal zoveel kost als onbeschadigde kleding.

  Zittend langs de promenade kunnen het schaamteloos exhibitionisme en de voortschrijdende decadentie een mens danig bij de strot grijpen.

  zomer 2017

  John Zant,

  Amsterdam

  Tags: ,

  7 maart 2017 0

  Intolerantie voor onzekerheid / Intolerance of Uncertainty

  By in Medische Psychologie

  INTOLERANTIE VOOR ONZEKERHEID

   

  Inleiding

  In 1994 publiceerden Freeston en medewerkers een meetinstrument voor het begrip “Intolerance of Uncertainty”. Zij beschrijven het begrip als: “emotional, cognitive and behavioural reactions to ambiguous situations, implications of being uncertain, and attempts to control the future”. Factoranalyse resulteerde in vijf factoren:

  1. uncertainty is unacceptable and should be avoided
  2. being uncertain reflects badly on a person
  3. frustration is related to uncertainty
  4. uncertainty causes stress
  5. uncertainty prevents action

  In 2007 publiceerden de Bruin en medewerkers de Nederlandse versie van dit meetinstrument. Evenals de oorspronkelijke versie bleken de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument goed. Factoranalyse resulteerde echter in een factor, te omschrijven als “worry”.

   

  Onderzoeksvragen

  Het begrip “Intolerance of Uncertainty” (IU) zou de volgende onderzoeksvragen kunnen genereren:

  • Hangt IU samen met het zoeken naar sterke leiders?
  • Hangt IU samen met sterker geloof in religies en ideologieën?
  • Hangt IU samen met verhoogde suggestibiliteit en beïnvloedbaarheid door autoriteitsfiguren?
  • Hangt IU samen met een sterkere behoefte aan regels en protocollen?
  • Hangt IU samen met een sterkere neiging tot gehoorzaamheid aan de autoriteit?
  • Hangt IU samen met conformisme aan wat de meerderheid vindt/wil/doet?
  • Hangt IU samen met een sterkere neiging met heersende modes en trends mee te doen?
  • Hangt IU samen met een sterker nationalistisch denken (“eigen volk eerst”)?
  • Hangt IU samen met verminderd kritisch, zelfstandig en wetenschappelijk denken?

  En vragen specifiek m.b.t. de gezondheidszorg:

  • Hangt IU bij mensen met vage klachten samen met aandringen op een medische diagnose?
  • Hangt IU samen met relatief weinig zelf verantwoordelijkheid nemen in therapie en relatief veel verantwoordelijkheid leggen bij de arts/therapeut?
  • Hangt IU samen met learned helplessness?
  • Hangt IU samen met een sterkere neiging zich tot alternatieve geneeswijzen te wenden als de reguliere zorg geen pasklaar antwoord heeft?
  • Hangt IU bij artsen en therapeuten samen met een sterkere behoefte aan protocollen?
  • Hangt IU bij artsen en therapeuten samen met overbehandeling als de cliënt aandringt?
  • Hangt IU bij artsen samen met het doen van meer diagnostisch onderzoek?
  • Hangt IU bij artsen samen met het vaker uitschrijven van recepten?
  • Hangt IU bij chirurgen samen met eerder en vaker opereren?

  En andere vragen?

   

  Autoritarisme

  In 1950 publiceerden Adorno en medewerkers een meetinstrument om autoritarisme te meten, bekend als de F-schaal (“implicit antidemocratic tendencies and fascist potential”). Deze F-schaal kent negen subschalen:

  1. Conventionalisme: de neiging om sociale conventies te aanvaarden en te gehoorzamen, en zich te schikken naar wat gezagsfiguren wensen; gehechtheid aan tradities en algemeen aanvaarde regels
  2. Autoritaire onderwerping: onderwerping aan overheden en gezagsfiguren
  3. Autoritaire agressie: een agressieve opstelling tegen individuen en groepen die niet erg op prijs gesteld worden door de overheid, in het bijzonder groepen en personen die traditionele waarden bedreigen
  4. Anti-intraceptie: afwijzing van het subjectieve, van de verbeelding en van het esthetische
  5. Substitutie en stereotypen: bijgeloof, clichévorming, hokjesdenken en fatalistisch determinisme
  6. Kracht en hardheid: identificatie met machthebbers overmatig belang gehecht aan sociaal wenselijke persoonlijkheidskenmerken
  7. Destructivisme en cynisme: veralgemeende vijandigheid en genoegen om anderen naar beneden te halen
  8. Projectie: de overtuiging dat er een “kwaad” bestaat in de werelden de veruitwendiging of externalisering van de eigen onbewuste emotionele impulsen dienaangaande
  9. Seks: overdreven bezorgdheid met betrekking tot seksuele activiteiten

   

  Raakvlakken

  Je zou kunnen zeggen dat intolerantie voor onzekerheid zou kunnen leiden tot het zich vastklampen aan ideeën, personen en instituties die mogelijk houvast en (schijn)zekerheid bieden. En de onzekere persoon die zijn onzekerheid onder controle meent te hebben dankzij die steun, heeft vervolgens de neiging die onzekerheid te overschreeuwen ten koste van anderen, veelal mensen in een (nog) zwakkere positie.

   

   

  John Zant

   

  Literatuur

  Adorno TW, Frenkel-Brunswick E, Levinson DJ, Nevitt Sanford R: The Authoritarian Personality. New York, Harper, 1950.

  Bruin GO de, Rassin E, Heiden C vd, Muris P: Psychometric properties of a Dutch version of the Intolerance of Uncertainty Schale. Netherlands Journal of Psychology 62, 91-97, 2007.

  Freestone MH, Rheaume J, Letarte H, Dugas MJ, Ladouceur R: Why do people worry? Personality and Individual Differences 17, 791-802, 1994.

  Tags: , , , , , , , ,

  11 september 2016 0

  “Hoi, he?”

  By in Losse flodders

  “Hoi, hè”

  In Zuid-Limburg groeten de mensen elkaar met “hoi, hè”. Het verspreidingsgebied van deze gewoonte ken ik niet precies, maar de gewoonte is in ieder geval in het stadje Gulpen wijdverbreid, om niet te zeggen algemeen gangbaar. Intrigerend in deze begroeting is de toevoeging “hè”. Ik merk dat ik van dit soort begroetingen licht geïrriteerd raak en vraag me af waarom dat zo is. Normaliter zeg je “hallo”, “dag”, “hoi”, etc. zonder de toevoeging “hè”.

  Het woordje “hè”gebruik je om instemming en bevestiging te vragen, bijvoorbeeld: “We gaan naar de stad; dat wil jij toch ook, hè?” of “Ik vind oude kaas lekker, jij toch ook, hè?” Het woordje “hè” wordt ook wel aan het begin van een emotionele uitroep gebruikt, bijvoorbeeld: “Hè, wat zeg je nou?!” om verbazing, woede, afkeer, teleurstelling, gekwetstheid, pijn, verdriet etc. uit te drukken. Verder wordt “hè” gebruikt in geval je iets niet hebt verstaan of begrepen in de zin van “wat zeg je?” of “wat bedoel je?” Volgens “willemwever.nl” staat de begroeting “hoi, hè” bij het afscheid in Limburg voor “hou je goed, hè!” en wens je daarmee iemand heel vriendelijk het beste toe. Dat moge zo zijn, maar daarmee is niets gezegd over de toevoeging”hè”. De Limburgers zeggen inderdaad wel “hai dich!” zoals in het noorden des lands wel “hou doe!” wordt gebezigd. In de zin “kom maar op, hè!” is de betekenis uitdagend en agressief.

  Van de bovengenoemde mogelijkheden komt instemming en bevestiging vragen bij de begroeting “hoi, hè” toch het meest in aanmerking. Dus mensen in Gulpen groeten elkaar en vragen tegelijk aan de ander instemming en bevestiging. Vragen ze die voor het gebruiken van de populaire en familiaire begroeting “hoi”, of vragen ze die voor zichzelf: “Wil je me alsjeblieft gunstig beoordelen en gunstig gezind zijn?” In die zin is “hoi, hè” een weinig assertieve, je kwetsbaar opstellende, onderdanige om niet te zeggen kruiperige manier van groeten. Dat zou wellicht mijn lichte irritatie kunnen verklaren. Ik ben geneigd deze begroeting te ervaren als “weekdierengedrag”. Maar het kan nog erger als mensen elkaar begroeten met “adi, hè”. Met deze begroeting wil men laten zien dat men internationaal georiënteerd is en wil men tevens door de verbastering van “adios” of “adieu” de popie-jopie uithangen.

  Iedere keer lopen me de rillingen over de rug, maar dat zal wel aan mij liggen.

  John Zant

  11 september 2016 0

  Slachtofferschap

  By in Oorlog, vrede en geweldloze conflicthantering

  Slachtofferschap

  inleiding

  Er zijn twee soorten slachtofferschap:

  1. Slachtoffer zijn door verlies, ongeluk, gebrek, uitbuiting, discriminatie, etc.
  2. Je gedragen als slachtoffer of de rol van slachtoffer spelen, waarbij men zich beroept op/legitimeert door al dan niet geleden verlies, ongeluk, gebrek, uitbuiting, discriminatie, etc.; hierbij is het onderscheid tussen al dan niet slachtoffer zijn van weinig of geen belang

  Dit stuk gaat over de tweede vorm van slachtofferschap, over de communicatieve aspecten van het slachtofferschap en de doelen die daarmee bereikt en gediend kunnen worden.

  Persoonlijke aspecten van slachtofferschap

  aandacht en steun

  iemand die ziek, gebrekkig, weerloos, etc. is, roept een haast aangeboren neiging bij andere mensen op om aandacht en steun te geven. Slachtofferschap kan echter ook doelbewust worden ingezet om de kans op die aandacht en steun te vergroten. Klagen, kreunen, sip kijken, mank lopen, je gebreken tentoon stellen, etc. zijn middelen om aandacht en steun van anderen actief te verwerven. Er zijn mensen die hun slachtofferschap zodanig uitverkopen dat er sprake is van misbruik.

  carrière maken

  Je kunt met slachtofferschap ook beroemd worden, bijvoorbeeld door op tv luide te verkondigen dat je gediscrimineerd wordt en op sociale media bagger over je krijgt uitgestort. Zelfs een politieke carrière kan hiermee worden opgebouwd. De cartoonist Jos Collignon liet Sylvana (Simons) zichzelf schilderen als de vrouwelijke versie van de martelaar Sint Sebastiaan. De gelaatsuitdrukking van Sebastiaan is altijd gelukzalig terwijl die van Sylbastiana weeklagend is afgebeeld (m.i. een foutje van de cartoonist).

  verantwoordelijkheden afschuiven

  Slachtofferschap kun je gebruiken om taken en verantwoordelijkheden niet te vervullen en over te dragen aan anderen, terwijl die taken en verantwoordelijkheden nog heel goed tot de gedragsmogelijkheden behoren.

  dwangmiddel

  Als anderen bij slachtofferschap niet “spontaan” met hun aandacht en steun over de brug komen, riskeren ze verwijten van verwaarlozing, onachtzaamheid, harteloosheid, etc. Slachtofferschap kan verworden tot manipulatie en machtswellust. In dergelijke gevallen wordt ook wel gesproken van “up-via-down relaties”, waarbij de zogenaamde “ondergeschikte” via slachtofferschap toch de zogenaamde “bovengeschikte” domineert. Echt gemeen worden dergelijke relaties als ouders hun slachtofferschap tegen hun kinderen uitspelen. Bijvoorbeeld: “Als je dit niet doet voor mammie, houd je niet van me, en daar heeft mammie veel verdriet van”.

  kritiek onschadelijk maken

  Als een ander je aanspreekt op iets dat je verkeerd hebt gedaan, kun je met veel pathos en vibratie in je stem uitroepen: “Oh ja, ik zal het wel weer gedaan hebben; ja hoor, geef mij maar weer de schuld!”. De ander moet daarbij het gevoel bezorgd worden, dat hij een beroepsbokser is die een peuter tegen de grond geslagen heeft. De ander krijgt zelfs de neiging zijn excuses te maken en te zeggen dat hij het allemaal niet zo kwaad bedoeld heeft. Daarbij wordt dus een omgekeerde excuussituatie gecreëerd. Dit is een agressieve vorm van slachtofferschap, zeker als ouders die hanteren jegens hun kinderen.

  Maatschappelijke aspecten van slachtofferschap

  politiek gewin

  De ramp met de MH-17 heeft nabestaanden veel verdriet bezorgd. Deze persoonlijke rouw is echter gepolitiseerd en is verworden tot een nationalistisch instrument. Door van de intocht van de stoffelijke resten een nationale manifestatie te maken, er van regeringswege een prestigezaak van te maken, er maandenlang dagelijks aandacht aan te besteden in de media, nationale rouw af te kondigen, deze ramp te gebruiken als politiek drukmiddel tegen Rusland, is persoonlijke rouwverwerking nagenoeg onmogelijk gemaakt en wordt slachtofferschap gekweekt, om niet te zeggen “gekwadrateerd”.

  vrijbrief

  Joodse mensen zijn slachtoffer geworden van de Holocaust. De staat Israël is gecreëerd om Joodse mensen een thuisland te geven. Als de Israëlische regering schadelijke of dodelijke maatregelen neemt tegen Palestijnse mensen, wordt kritiek daarop door de Israëlische regering benoemd als “antisemitisme”. Dit is een zeer kwalijke vorm van slachtofferschap, waarbij eigen misdaden worden verdoezeld door in de slachtofferrol te kruipen en nog agressiever tegen dit “antisemitisme” op te treden.

  geld en populariteit

  Er valt op vele manieren geld te verdienen over de ruggen van slachtoffers. Er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en hulpverleners die hun cliënten overbehandelen, omdat het voortbestaan van het ziekenhuis of van de eigen arbeidsplaats in het geding is. Er zijn tv-programma’s die met zieken, gehandicapten en mensen met allerlei sociaal en persoonlijk leed hoge kijkcijfers halen. De slachtoffers zijn het instrument waarmee geld en populariteit worden verdiend.

  hypocrisie

  Het is bepaald hypocriet om je aandacht en steun te richten op bepaalde slachtoffers als excuus om je niet te bekommeren om andere slachtoffers die in gelijke mate of misschien zelfs veel meer je aandacht en steun behoeven. Waarom nationaal rouwen om een Nederlandse soldaat die sneuvelt in oorlogsgebied en geen aandacht besteden aan de burgerslachtoffers die het Nederlandse en geallieerde leger hebben gemaakt? Die burgerslachtoffers worden afgedaan als “collateral damage”, net zoals ze in Rusland en in Oost-Oekraïne de slachtoffers van de MH-17 afdoen als “collateral damage” in de oorlog in Oost-Oekraïne. “Is ons bloed bloed, en is hun bloed water?”. Waarom je enorm inzetten voor de mensen die zich door het fenomeen “Zwarte Piet” gediscrimineerd voelen en je schouders ophalen en roepen de grenzen te sluiten voor de miljoenen gekleurde medemensen, die hun thuis moesten ontvluchten, die onder mensonwaardige omstandigheden elders moeten verblijven waar ze niet welkom zijn, en die bij duizenden verdrinken in zee?

  Nederland heeft samen met andere Westerse landen tot op de dag van vandaag eeuwenlang geprofiteerd van de rijkdommen die uit andere landen werden weggehaald, waarbij de bevolking van die landen niet profiteerde, misbruikt en mishandeld werd; vaak werden de mensen als slaven verkocht, van hun bestaansmiddelen, huizen, bezittingen en infrastructuur beroofd, of ze werden uitgemoord. De sociale chaos die daarmee is gecreëerd, leidt tot armoede, ziekte, dood en je thuis ontvluchten. De weerzin die daarmee tegen Westerse landen is gecreëerd, leidt tot vijandigheid die door de Westerse landen dan “terrorisme” wordt genoemd. Voor alle duidelijkheid, het geweld van zogenoemde “terroristen” is even verderfelijk en afkeurenswaardig als het geweld van de zogenoemde “vredesmissies”.

  Zeggen dat Nederland geen vluchtelingen kan opnemen is schandelijk hypocriet, wel de lusten, niet de lasten! Men neemt geen verantwoordelijkheid voor de menselijke rampspoed die Nederland zelf mede heeft gecreëerd. En dan nog durven zeggen dat jij degene bent die slachtoffer wordt van een tsunami van moslims, van gelukzoekers, vrouwenverkrachters, huizen- en baantjespikkers en potentiële terroristen: een fraai staaltje van omgekeerd slachtofferschap, het best te omschrijven als “stuitend”.

  John Zant

  Tags: , , , , , , , , ,

  10 juli 2016 0

  Wat is effectieve en efficiente therapie?

  By in Medische Psychologie

  Wat is effectieve en efficiënte therapie?

  Therapiedoelen algemeen

  Het primaire doel van therapie is genezing door het bestrijden van de oorzakelijke en onderhoudende factoren van de aandoening. Vaak echter is genezing niet mogelijk en moet men zich beperken tot symptoombestrijding, het secundaire doel. Als ook dat niet helpt, leert men de cliënt zo functioneel mogelijk om te gaan met zijn klachten en beperkingen, het tertiaire doel. Essentiële onderdelen van het therapieproces zijn:

  1. Voorlichting over de aard en prognose van de aandoening en over de rationale van het therapieplan, opdat de cliënt begrijpt wat in het kader van beter functioneren wel en niet goed is om te doen; dus inzicht verschaffen.
  2. Training van vaardigheden, opdat de cliënt het gedrag voor noodzakelijke veranderingen beheerst.
  3. Bevorderen van zelfstandigheid, zodat de cliënt leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn noodzakelijke gedragsveranderingen.

  Therapie is een actief leerproces; althans, zou dat moeten zijn.

  Diagnose vooraf als noodzaak

  Alvorens te kunnen starten met therapie is het noodzakelijk vast te stellen wat de oorzakelijke factoren van de aandoening zijn en welke de onderhoudende factoren zijn. Het starten van therapie zonder deze diagnostiek is als zee kiezen zonder navigatie. Toch gebeurt dat vaak bij zogenaamde vage klachten en bij onbegrepen of aspecifieke pijn- en vermoeidheidssyndromen. Als de arts niet tot een diagnose komt en de cliënt met zijn klachten aandringt op behandeling, verwijst de arts (vaak ook om van het “gezeur” af te zijn) door naar veelal een fysiotherapeut. Artsen raken vaak gefrustreerd als hun medische diagnostiek geen diagnose oplevert; ze voelen zich tekortschieten. Ze worden immers geconfronteerd met een cliënt die blijft terugkomen met dezelfde klachten, waarmee de arts eigenlijk niet goed raad weet. In een uiterste poging plakt de arts er een “verlegenheidsdiagnose” op. De fysiotherapeut, op eigen inzicht aangewezen, gaat vermeende oorzaken behandelen, gaat symptomen behandelen of leert de cliënt beter met zijn klachten om te gaan. Dat leidt meestal tot langdurige therapie zonder verbetering. Intussen kunnen de klachten zodoende wel een chronisch karakter krijgen. Hierdoor en door verzuimde en/of verkeerde behandeling van de (niet gekende) oorzakelijke en onderhoudende factoren worden de klachten zelfs verergerd.

  Psychische en sociale factoren

  Eén van de belangrijkste redenen waarom medische diagnostiek tekort schiet bij vage klachten en onbegrepen of aspecifieke pijn- en vermoeidheidssyndromen, is het niet betrekken van psychische en sociale factoren in de diagnostiek. De meeste artsen zijn daarin niet of onvoldoende opgeleid en zijn primair georiënteerd op lichamelijke aspecten. Bij sommige van deze klachten speelt fobische angst voor  actieve belasting een rol, omdat de cliënt vreest, dat daardoor zijn klachten erger worden. Het gevolg van deze “onderbelasting” is dat de lichamelijke conditie achteruitgaat. Als de therapeut actieve belasting adviseert, bestaat het risico dat juist door de verminderde conditie de gevreesde klachtenverergering optreedt, zodat de vicieuze cirkel rond is. Naast een geleidelijke opbouw van activiteit, waarbij de cliënt inzicht heeft gekregen in het fobisch karakter van zijn klachten, is het van groot belang dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt wat betreft de grootte van de stappen en het tempo van de activiteitenopbouw. Als de therapeut een opbouwschema oplegt, is de kans op mislukking groot en krijgt de therapeut de schuld. Bij verreweg de meeste van deze klachten speelt chronische “overbelasting” – fysiek en mentaal – een rol, met fysieke en mentale uitputting als gevolg. Cliënten hebben vaak van jongs af aan geleerd zich in te zetten voor anderen, waarbij ze geen rekening hielden met hun eigen wensen en behoeften. Zo hebben ze ook niet geleerd grenzen te trekken of durven ze geen grenzen te trekken. Daar liggen vaak sociaal-emotionele problemen aan ten grondslag. Het is zaak die problemen bespreekbaar te krijgen en daar in eerste instantie de therapie op te richten. Vervolgens kan de cliënt leren rust te nemen en leren zijn grenzen te bepalen. En pas daarna – en vooral niet eerder – is het verantwoord de belastbaarheid op te bouwen. Want anders wordt de uitputting door de therapie alleen maar verdiept.

  Medische èn psychosociale diagnostiek

  Vage klachten en onbegrepen of aspecifieke pijn- en vermoeidheidssyndromen worden vaak pas na maanden of jaren somatische diagnostiek en behandeling gediagnosticeerd vanuit een meervoudig perspectief, veelal pas in de tweedelijns zorg. Pas daar en eerst dan wordt een adequate analyse verricht van alle mogelijke oorzakelijke en in stand houdende factoren, waarna effectieve therapie mogelijk wordt. Naarmate de klachten langer duren, zakt de cliënt wat betreft zijn activiteitenpatroon en zijn sociale contacten steeds verder weg in het moeras van de patiëntrol. De kans op therapiesucces wordt daarmee steeds kleiner. Genoemde klachten gaan volgens epidemiologisch onderzoek in verreweg de meeste gevallen vanzelf over. Dus vroegtijdig starten met behandeling is niet rationeel. Zo’n10 tot 20 procent van deze klachten ontwikkelt zich tot een chronisch syndroom. Daarbij wordt chroniciteit gedefinieerd als nu eens langer dan 3 maanden, dan weer langer dan 6 maanden bestaande klachten. Deze groep chronisch cliënten maakt echter wel ongeveer 50% uit van het cliëntenbestand van huisartsen. Als klachten 6 weken onverminderd voortduren, zou men kunnen spreken van een risicogroep wat betreft het ontwikkelen van chronische klachten. Op dat moment vindt de zorg nog meestal plaats in de eerste lijn en ligt het voor de hand in de eerste lijn, in plaats van in de tweede lijn, diagnostiek vanuit een meervoudig perspectief te initiëren. Hopelijk wordt de cliënt daardoor vroegtijdig in het juiste (multidisciplinaire) therapietraject geleid, en worden maanden- of jarenlange, vergeefse en puur somatisch gerichte diagnostiek en therapie voorkomen. Het ligt derhalve in de rede naast de huisarts een goed opgeleide eerstelijns psycholoog aan te stellen, die na 6 weken klachtenduur uitgebreide psychosociale diagnostiek verricht. Na het diagnostisch proces is het aan te bevelen dat de huisarts en de psycholoog gezamenlijk op grond van de diagnostische bevindingen een therapieplan opstellen en dit gezamenlijk met de cliënt bespreken. In dat gesprek leggen zij de cliënt uit hoe zijn klachten zijn ontstaan en hoe ze in stand zijn gebleven. Verder leggen ze uit hoe op grond hiervan het therapieplan eruit ziet. Daarbij benadrukken zij welke actieve rol de cliënt daarin moet spelen. Zijn commitment is immers cruciaal voor het slagen van de voorgestelde behandeling.

  Symptomatische therapie

  Het grote nadeel van symptomatische therapie bij vage klachten en aspecifieke pijn- en vermoeidheidsklachten is, dat de oorzakelijke en in stand houdende factoren niet worden aangepakt en dus hun schadelijke invloed blijven uitoefenen. De aandacht van de cliënt wordt door dergelijke therapie ook gericht op de symptomen, bijvoorbeeld de pijn. Door de fysiotherapie krijgt de cliënt de indruk dat die pijn berust op lichamelijke factoren. Veel sessies van fysiotherapie wekken tevens de indruk bij de cliënt, dat het lichamelijk niet best met hem is gesteld en dat hij dus wel een ernstige aandoening moet hebben, anders zou hij niet zoveel therapie krijgen. En dat, terwijl lichamelijke factoren bij vage klachten en aspecifieke pijn- en vermoeidheidssyndromen niet of nauwelijks een rol spelen. Symptomatische therapie werkt dus ziekmakend. Datzelfde geldt voor vormen van psychotherapie die gericht zijn op ontspanning en afleiding zonder te kijken wat aan de betreffende spanning ten grondslag ligt. Even ziekmakend zijn derhalve het zonder adequate diagnostiek toepassen van ontspanningsoefeningen, autogene training, mindfulness, etc. Wanneer het gaat om angsten en depressies – in de meeste gevallen ook symptomen van onderliggende sociale en emotionele problematiek -, is het puur behandelen daarvan met gesprekstherapie, gedragstherapie, medicatie, etc. symptomatische therapie en volgens mij klachtenbestendigend en ziekmakend, als de therapie niet eerst gericht is op de sociale en emotionele problematiek die eraan ten grondslag ligt. Vergelijkbare opmerkingen zijn te maken ten aanzien van de symptomatisch gerichte activiteiten van andere disciplines, zoals ergotherapie, maatschappelijk werk, etc. In het algemeen kan worden gesteld, dat symptomatische therapie zonder gedegen diagnostiek klachtenbestendigend en ziekmakend is.

  Therapie gericht op beter leren functioneren met de aandoening als gegeven

  Bij ernstige aandoeningen, waarbij de oorzakelijke en in stand houdende factoren niet rechtstreeks kunnen worden aangepakt, is men aangewezen op symptomatische therapie en op therapie die gericht is op het verbeteren van het functioneren en het verminderen van de beperkingen met behulp van medicatie, training en eventueel hulpmiddelen. Bij vage klachten en aspecifieke pijn- en vermoeidheidssyndromen wordt deze behandelstrategie ook toegepast. Maar dat is ten onrechte, omdat bij gedegen psychosociale diagnostiek wel degelijk kan blijken dat oorzakelijke en in stand houdende factoren rechtstreeks aangepakt kunnen worden. Ter vergelijking: Stel iemand komt bij de huisarts met stekende pijn in de linker arm; we weten dat daaraan een hartfalen ten grondslag kan liggen. Maar stel dat de huisarts de pijn in de linkerarm symptomatisch gaat behandelen, en als dat niet helpt, de cliënt therapie aanbiedt waarin hij kan leren beter met zijn pijnlijke linker arm te functioneren, dan blijft het hartfalen intussen onbehandeld en wordt de cliënt zieker.

  Passieve therapie en afhankelijkheid

  Bij klachten en aandoeningen die uitsluitend door artsen en therapeuten  kunnen worden behandeld omdat de cliënt daarbij zelf geen actieve rol kan spelen, heeft de cliënt een passieve rol in het therapeutisch proces. In alle andere gevallen dient therapie een actief leerproces te zijn, waarin de arts en therapeut hun kennis en vaardigheden aanwenden om de cliënt de benodigde inzichten en vaardigheden te leren, instructies te geven voor zelfregulatie en eventuele hulpmiddelen aan te reiken, opdat hij zo spoedig mogelijk zelf zijn aandoening en problemen beter leert hanteren. Verwerpelijk zijn alle vormen van therapie, waarbij de arts/therapeut actief is en de cliënt passief de therapie ondergaat of zonder uitleg opdrachten uitvoert, terwijl hij wel degelijk een eigen actieve rol kan spelen met een eigen deelverantwoordelijkheid. Alleen in het begin is therapie met relatief hoge frequentie nodig, later in afnemende frequentie om de cliënt het geleerde in praktijk te laten oefenen/toepassen.  Therapie vaker dan 1 x per week is alleen rationeel in crisissituaties. Langdurige onderhoudstherapie  is in het kader van een leersituatie, waarbij de cliënt leert eigen actieve verantwoordelijkheid te nemen, niet rationeel. Binnen de therapie is het wenselijk dat een op leren gericht afsprakenschema met cliënten wordt nagestreefd. Te vaak echter krijgt de cliënt de gelegenheid om alleen actief te zijn tijdens de therapie om dan de volgende therapiesessie af te wachten. Er is dus te weinig gelegenheid om het geleerde zelf in praktijk te brengen en geleerde principes zelfstandig verder te ontwikkelen. Een te hoge behandelfrequentie belemmert het proces van zelfstandig worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor noodzakelijke verandering. In die zin vindt nog steeds op grote schaal overbehandeling plaats. Bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut inspanning leveren op de loopband of op de hometrainer hoort niet in de gezondheidszorg thuis maar in een sportschool. Maar ook daar leren mensen waarschijnlijk geen zelfstandigheid aan. Het ware beter als mensen de instructie kregen gewoon meer op straat te lopen en te fietsen. Het is niet wenselijk dat cliënten die niet actief meewerken aan hun herstel, dan maar meer therapie krijgen; daarmee wordt passief gedrag beloond.  Er kan therapie-afhankelijkheid ontstaan, waarbij de therapeut steeds dezelfde instructies geeft of de cliënt steeds hetzelfde laat ondergaan zonder dat de cliënt iets leert en een zelfstandige bijdrage levert aan zijn herstel, terwijl dat wel mogelijk is. Signalen die op therapie-afhankelijkheid wijzen zijn enerzijds uitspraken van de therapeut waarin hij gewaagt van “mijn patiënt”, waarbij het woord “mijn” de autonomie van de cliënt ontkent en het woord patiënt de cliënt degradeert tot een passief persoon die lijdzaam de therapie ondergaat. En anderzijds uitspraken van de cliënt die gewaagt van “mijn therapeut”, alsof die een vast deel van het leven van de cliënt uitmaakt. De cliënt, die bijvoorbeeld aandacht en warmte in zijn leven ontbeert, krijgt aandacht en misschien de als aangenaam ervaren fysieke aanraking bij de fysiotherapeut wel. Het aantal therapiesessies kan dan eindeloos worden voortgezet, omdat de therapiereeks voor de cliënt niet lang genoeg kan duren, en omdat de therapeut en/of diens werkgever het niet al te erg vinden dat de kassa blijft rinkelen. Een dergelijk oneigenlijk verbond kun je in alle arts/therapeut-cliënt relaties aantreffen. Zo kunnen sommige psychotherapeuten hun cliënten eindeloos over zichzelf en hun leven laten vertellen zonder dat de therapeut de cliënt instructies geeft en vaardigheden aanleert om zelf actief zijn problemen aan te pakken. Of maatschappelijk werkenden blijven alles voor hun cliënten regelen, terwijl ze hun tijd en energie ook kunnen besteden aan instructie hoe de cliënt in het vervolg zelf zijn zaken kan regelen. En dan de psychiaters en andere artsen die zonder gesprekken hun cliënten eindeloos angstremmers, antidepressiva, pijnstillers en andere symptoombestrijders voorschrijven.

  Perverse geldprikkels

  Sommige artsen en therapeuten behandelen hun cliënten doelbewust passief met een hoge herhalingsfactor om veel en gemakkelijk geld te verdienen. Ook ziekenhuizen bedenken soms profijtelijke constructies. Bijvoorbeeld in de revalidatie wordt multidisciplinaire behandeling per uur veel ruimer betaald door de ziektekostenverzekeraars dan enkelvoudige therapieën. Door één maal discipline A actief te laten zijn, en één maal discipline B, kunnen de eindeloos daaropvolgende fysiotherapiebehandelingen een veelvoud opbrengen van enkelvoudige fysiotherapiebehandelingen. De ziekenhuisdirecties willen dat het personeel dat ze hebben aangenomen, ook volledig actief is en blijft, al moeten daar soms minder noodzakelijke therapieën voor worden verricht. Dat belang wil nog al eens uitstijgen boven het cliëntbelang, namelijk om zo spoedig en efficiënt mogelijk onafhankelijk van de zorg te kunnen voortleven. Het doel van iedere therapeut behoort te zijn jezelf zo spoedig en efficiënt mogelijk overbodig te maken. Hoewel er een conflict kan bestaan tussen efficiënt en effectief behandelen enerzijds en de eigen werkgelegenheid of het voortbestaan van de eigen praktijk of de instelling anderzijds, in alle gevallen dient de cliënt geen melkkoe te zijn. En voor de cliënt dient de gezondheidszorg niet een door de ziektekostenverzekering gefinancierd relatievervangend oord te zijn of een gratis sportschool.

  Tot slot

  Diverse factoren leiden tot een systeem waarin cliënten overbehandeld worden. Daardoor worden cliënten te lang afhankelijk gehouden van de gezondheidszorg en kunnen zij te weinig hun eigen actieve aandeel leveren in hun herstel. Therapie werkt dan averechts en is schadelijk voor cliënten. Voor ziektekostenverzekeraars, voor de rijksbegroting en voor de belastingbetaler lopen de kosten van de gezondheidszorg zo onnodig hoog op. Therapie dient een actief leerproces te zijn waarin de arts/therapeut enerzijds zijn deskundigheid aanwendt om voor cliënten te verrichten wat cliënten zelf niet kunnen, en anderzijds cliënten inzichten, vaardigheden, instructies en eventueel hulpmiddelen aanreikt, opdat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelfstandig en met zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te werken aan hun eigen herstel.

  John Zant

  Dit artikel gestuurd naar:

  A. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)

  B. Zorginstituut Nederland

  C. Gezondheidsraad

  D. Zorgverzekeraars Nederland

  E. Ineen (eerstelijnszorg)

  F. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

  G. Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

  met de volgende begeleidende tekst:

  Geachte …..,

  Terugkijkend op 40 jaar werken in een revalidatiecentrum als klinisch psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, postdoctoraal docent en manager constateer ik dat er in de gezondheidszorg veel overbehandeling en schadelijke behandeling plaats vindt. Als daarin verandering zou worden gebracht, zou dat tot omvangrijke bezuinigingen en tot minder leed voor cliënten kunnen leiden. Ik heb mijn argumentaties neergelegd in genoemd artikel.

  Desgewenst zou ik gaarne nader met u van gedachten willen wisselen over dit artikel en aanverwante zaken.

  Ik hoor graag van u.

  Met vriendelijke groet,

  John Zant

  De volgende reacties werden ontvangen:

  ad A. Ministerie VWS:

  Drs. C. E. Mur, directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, heeft het artikel doorgestuurd naar professor P. Jeurissen, bijzonder hoogleraar “Betaalbaarheid van Zorg” aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Professor Jeurissen nodigt mij uit voor een gesprek. N.a.v. dit gesprek stuurt hij de volgende mail naar Reinier Koppelaar van het ministerie van VWS:

  Beste Reinier,

  Vandaag sprak ik met John Zant, klinisch psycholoog die bezig is geweest met de organisatie van multidisciplinaire diagnostiek voor mensen met ‘vage’ klachten.

  Zowel ziekenhuis als eerste lijn zijn niet goed geprepareerd voor deze groep met als gevolg dat deze mensen lang door het systeem cirkelen met aanzienlijke

  meerkosten en verergerende klachten.

  Ik denk dat het een onderwerp zou kunnen zijn voor de werkgroep ‘zorglandschap’, vandaar dat ik jullie via deze weg met elkaar in contact breng. John heeft

  een en ander ook uitgewerkt in een notitie waarover hij ook heeft gesproken met ZN, ZiNL en de GR.

  Groet, Patrick

  Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.
  The Radboud university medical center is listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file number 41055629.

  Geachte heer Zant,

  We zijn benieuwd naar hoe u de organisatie van multidisciplinaire diagnostiek voor mensen met ‘vage’ klachten organiseert, zoals Patrick het in zijn mail omschreef. Graag willen we een afspraak met u maken om dit te bespreken. Ons secretariaat zal per mail contact met u opnemen voor het plannen van een datum.

  Met vriendelijke groet,

  Gerlinde Holweg

  drs. Gerlinde G.J. Holweg | Ministerie van VWS | Directie Macro-economische vraagstukken & arbeidsvoorwaarden | ’06-317 53 252 | * gg.holweg@minvws.nl| secretariaat: l.d.boer@minvws.nl; 070-340 7400

  Afspraak: maandag 14 november 2016 11.00-12.00 uur B-04.06 Calliopezaal (Gerlinde Holweg; Petra Engels)

  ad B. Zorginstituut Nederland:

  De heer J. de Wit, Adviseur Team Bewegen, onderkent de door mij gesignaleerde knelpunten, geeft aan dat aan diverse aspecten reeds wordt gewerkt en dat mijn artikel (mede) aanleiding vormt de toegang tot fysio- en oefentherapie in de eerste lijn nader te bekijken.

  ad C. Gezondheidsraad:

  Geachte heer Zant,

  Dank voor uw interessante stuk, waar naar mijn indruk veel behartenswaardigs en waars in staat. Ik zal uw manuscript doorspelen aan wetenschappelijk secretarissen die op dit moment betrokken zijn bij adviestrajecten waarbij de thema’s die u beschrijft een rol spelen.

  De advies trajecten die thema’s behandelen die in meer of mindere mate en in min of meer directe zin, raken aan de inhoud van uw stuk zijn medicalisering, heroriëntatie van universitair gezondheidsonderzoek, CVS/ME en het voorgenomen adviestraject medisch handelen op koers (zie ook ons werkprogramma via https://www.gezondheidsraad.nl). Als bij betrokkenen behoefte bestaat aan nadere toelichting of aanvullende argumentatie, dan zullen zij contact met u opnemen. Graag vraag ik uw begrip voor het feit dat ons via veel verschillende kanalen relevante signalen bereiken, maar dat wij ons enige beperkingen moeten opleggen in de mate waarin wij al deze vormen van inbreng in detail kunnen uitdiepen met tegelijkertijd tijdige advisering aan regering en parlement gebaseerd op onze reguliere werkwijze met ad hoc commissies op basis van persoonlijke uitnodiging.

  Met vriendelijke groet,

  Pim van Gool

  Prof. dr W.A. van Gool

  Voorzitter/President

  Gezondheidsraad/ Health Council

  ad D. Zorgverzekeraars Nederland:

  Geachte heer Zant,

  Al geruime tijd geleden heeft u ons onderstaand bericht gestuurd met bijlage. Recent kreeg ik uw bericht onder ogen om u hierop te antwoorden. Excuus voor deze vertraging, een zoektocht wat en wie hiermee precies verder zou kunnen en vakanties van mij en mijn collega’s die op elkaar volgde is hiervan de oorzaak.

  Met interesse heb ik uw stuk gelezen. Binnenkort heb ik een bespreking met de medisch adviseurs van alle zorgverzekeraars en leg uw vraag en uw stuk graag aan hen voor. Daarna hoort u van mij een inhoudelijke reactie.

  Vriendelijke groet,

  Charlotte de Schepper, MSc

  Beleidsadviseur Zorg ZN

  Geachte heer Zant,

  Nogmaals hartelijk dank voor het toezenden van uw stuk. Zoals ik u eerder heb laten weten is uw stuk geagendeerd in het kenniscentrum GGz. In het kenniscentrum GGz zitten de medisch adviseurs van alle zorgverzekeraars die zich bezig houden met de GGz.

  Met interesse is uw stuk gelezen en ook bij een aantal verzekeraars met hun andere GGz teamleden (zoals de GGz zorginkopers) besproken.

  De medisch adviseur kunnen zich goed vinden in de conclusie van het stuk en hopen dan ook dat u dit ook bij uw collega’s onder de aandacht brengt. Uw stuk sluit goed aan in de zorginkoop is dit wel de visie die ze proberen uit te dragen en sluit dit stuk daar goed bij aan. Verzekeraars hebben de taak in het stelsel om kwalitatief goede zorg in te kopen tegen aanvaardbare kosten. Om dit aan te tonen zijn data nodig. Dat is na uw artikel de volgende fase. We staan aan de vooravond om meer en beter zicht te verkrijgen op de kwaliteit van zorg waardoor je niet meer alleen op prijs in koopt. Goed zicht op de kosten effectiviteitsberekening is daarbij helpend en dat komt steeds dichter bij.

  Nogmaals hartelijk dank en vriendelijke groet,

  Charlotte de Schepper MSc

  Beleidsadviseur zorg

  Zorgverzekeraars Nederland

  Postbus 520

  3700 AM Zeist

  M +31 6 54726712

  E c.de.schepper@zn.nl

  ad E. Ineen (eerstelijns zorg):

  Beste John,

  Er is altijd wat verwarring over eerstelijns psychologen en eerstelijns zorg. Wij houden ons bezig met eerstelijns zorg. Voor GGZ gaat het dan om  huisartsenzorg + poh ggz. De eerstelijns psychologen zijn onderdeel van generalistische basis ggz. Naast NIP is ook de LVVP hierin een belangrijke organisatie (landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen).

  Met hartelijke groet,

  Ella Benedictus

  Beleidsmedewerker

  e.benedictus@ineen.nl

  06-27225473/ 030 – 2823788

  ad F. NHG:

  Geachte heer Zant,

  Hartelijk dank voor het sturen van uw betoog.

  Ik wil uw zorgen rondom overbehandeling en onjuiste behandeling van somatische klachten plaatsen in het licht van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toekomstvisie_-_nhg-standpunt_kernwaarden_huisartsgeneeskunde_juli_2011.pdf

  Daarbij zie ik meer overeenkomsten dan verschillen in opvatting op welke manier de beste zorg geleverd kan worden.

  Generalistisch: De huisarts ziet vaak patiënten met ongedifferentieerde klachten, waarachter een veelheid aan aandoeningen schuil kan gaan. Door de kennis van de context van de patiënt is de huisarts in staat de voorspellende waarde van klachten en symptomen te wegen. Het adagium ‘primum non nocere’ is een belangrijk uitgangspunt. Deze terughoudendheid wordt gebruikt tegen de achtergrond van het hele functioneren van de patiënt.

  Persoonsgericht: De huisarts houdt rekening met de persoonskenmerken van de patiënt en diens context. Met de context wordt de levensloop en leef- en werkomgeving bedoeld.

  Continu: De huisarts zorgt voor continuïteit tijdens ziekte-episodes en levensloop.

  Vermoedelijk vanuit uw achtergrond gaat u dieper in op de veelvoorkomende aspecifieke en onbegrepen somatische klachten. In de huisartsenzorg is het niet zo dat artsen de oorzakelijke en in stand houdende factoren niet meenemen in hun diagnostiek en behandeling van deze problematiek. Zie ook de NHG-Standaard SOLK.

  https://www.nhg.org/system/files/content/nhg_org/uploads/standaard/pdf/m102_0.pdf

  Met vriendelijk groet,

  Marielle van Avendonk

  Dr. M.J.P (Mariëlle) van Avendonk

  Senior wetenschappelijk medewerker afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap

  Beleidsmedewerker

  Nederlands Huisartsen Genootschap

  Mercatorlaan 1200

  3528 BL Utrecht

  Tel 030-2823500

  Maandag t/m donderdag

  ad G. NIP:

  Geachte heer Zant,

  Bedankt voor uw bericht en uw bijdrage. Deze is inmiddels met interesse gelezen door de betreffende projectleider agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie. Naar aanleiding hiervan kan ik u namens de projectleider het volgende antwoorden.

  Uw bevindingen bevestigen in hoge mate de uitgangspunten van het NIP in de projecten die vallen onder deze agenda. Graag verwijs ik voor meer informatie hierover naar het betreffende themadossier van het NIP: http://www.psynip.nl/themadossiers/agenda-gepast-gebruik-en-transparantie-ggz.html.

  Het NIP kiest er momenteel voor geen discussies aan te gaan met individuele personen, maar haar doelstellingen te bereiken via de uitvoering van de agenda ggz en de reguliere belangenbehartiging bij ministeries en uitvoeringsinstanties als NZa, IGZ en verzekeraars.

  Daarnaast nodig ik u van harte uit uw mening met NIP-leden te delen in de diverse discussiegroepen op de sociale media van het NIP zoals LinkedIn, Twitter en Facebook.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Marije Dikkers
  Medewerker Informatiecentrum

  030 – 8201 500
  info@psynip.nl

  Tags: , , , , , , ,

  10 juli 2016 0

  De Methodologie van de Oorlog

  By in Oorlog, vrede en geweldloze conflicthantering

  De Methodologie van de Oorlog

  Het perspectief van de burger

  Wie is mijn vijand? Mijn vijand is degene die mij of mijn dierbaren opzettelijk letsel toebrengt of dreigt toe te brengen; het is ook degene die de persoonlijke levenssfeer van mij of van mijn dierbaren schaadt of dreigt te schaden, waarbij levenssfeer zoiets is als vrijheid van denken spreken en handelen (met de aantekening dat mijn vrijheid niet ten koste van die van een ander zou moeten gaan).

  Mijn dierbaren en ik/ik en mijn dierbaren vormen een wij-groep in engere zin: wij hebben een persoonlijke, emotionele band met elkaar. Er zijn ook wij-groepen in ruimere zin: buurtgenoten, clubgenoten, collega’s, stadgenoten, streekgenoten, landgenoten, werelddeelgenoten, wereldburgers. Zijn degenen die een van mijn wij-groepsleden in ruimere zin belagen, ook mijn vijanden? In mijn gevoel niet. Maar ik weet dat veel anderen daar andere gevoelens en ideeën bij hebben dan ik. Wel vind ik dat daar door het door mij gekozen gezag tegen opgetreden dient te worden, waarbij het gezag een op goede rechtsbeginselen georganiseerde en gecontroleerde organisatie (politie) moet zijn.

  Zijn degenen die door mij gekozen vertegenwoordigers belagen, mijn vijand?

  In zekere zin wel, als direct of indirect de levenssfeer van mij en mijn dierbaren bedreigd wordt.

  Als een gek onze minister-president vermoordt, beschouw ik die niet als vijand.

  Als een leider van een ander land de opdrachtgever is van een aanslag met als doel de samenleving te destabiliseren, dan beschouw ik de opdrachtgever als vijand, meer nog dan de dader zelf.

  Zijn de soldaten van een vijandelijk leger mijn vijand? De meeste mensen zullen volmondig met ja antwoorden. Ik twijfel. Natuurlijk is degene die een geweer op mij richt mijn vijand.

  Maar stel, dat zijn leider en mijn leider ruzie hebben en hebben besloten die met een oorlog uit te vechten. Ik zit in de ene schuilplaats en de soldaat van de tegenpartij in een andere schuilplaats, zo’n 100 meter verderop. Ik heb nog nooit iemand gedood of willen doden; hij ook niet. We kennen elkaar niet en hebben elkaar nog nooit een strobreed in de weg gelegd. Moeten wij nu op elkaar gaan schieten?

  Ik gebruik hier het woord “wij” voor de vijandelijke soldaat en mijzelf; we zijn lotgenoten die met angst en vreze huis en haard hebben verlaten, omdat we de opdracht hebben gekregen de ruzie tussen onze leiders door middel van een oorlog uit te vechten. Wij hebben geen ruzie; we zijn eigenlijk geen vijanden van elkaar. Toch schiet ik misschien, ook al doe ik dat liever niet, uit angst dat de ander misschien schiet, ook uit angst; dan kun je maar beter het eerst schieten en schiet je iemand neer die je niet kent en die je nooit kwaad heeft gedaan, of je treft toevallig een voorbij lopende vrouw met kind, en dat heet dan “collateral damage”.

  Hoe kun je jezelf nog recht in de ogen kijken als je geschoten hebt op mensen die je niet kent en die je nooit iets misdaan hebben, maar die je leider “vijanden” noemt?

  Misschien is de werkelijke vijand niet die bange onbekende soldaat in die andere schuilplaats, maar is mijn echte vijand degene die mij beveelt op een onschuldige medemens te schieten en is zijn echte vijand degene die hem beveelt op mij te schieten.

  Als alle soldaten in plaats van te schieten op de benoemde vijand hun eigen leider arresteren, is er nooit meer oorlog.

  Het perspectief van de leider

  De geschiedenis van de mensheid lijkt voor het grootste deel uit oorlogen te bestaan met vele miljoenen doden, gewonden, getraumatiseerden, van hun bezit en bestaansmiddelen beroofden en ontheemden. Van deze lange geschiedenis wordt echter weinig geleerd. Beschaafde mensen moeten in staat geacht worden zelfs de meest ingewikkelde tegenstellingen met praten en compromissen te kunnen oplossen. Beschaafde leiders leggen hun onderlinge conflicten, waar ze met overleggen niet uitkomen, voor aan het Internationaal Gerechtshof.

  Echter, de leiders van machts-economische elites, met hun zorgvuldig gekoesterde nationaal-chauvinistische xenofobieën, pakken hun onderlinge belangentegenstellingen liever in oorlogen aan met als doelen: het draaiende houden van de lucratieve oorlogsindustrie, het beheersen van de fossiele energiebronnen of het stillen van megalomane machtshonger. Het volk is gemakkelijk angstig te maken met uit zijn verband gerukte, verzonnen of geënsceneerde dreigende gebeurtenissen. En het is vanuit die aangewakkerde angst binnen de door de leider benoemde hogere waarden (op zogenaamd religieuze, ideologische en humanitaire gronden) gemakkelijk tot de tunnelvisie te brengen dat oorlog de enige oplossing is en dat het volk vooral achter de leider moet gaan staan. Alle oorlogen worden aangegaan volgens een zelfde methodologie. Als we ons die bewust zijn, kunnen we het aandringen op een oorlog door onze leiders misschien tijdig herkennen en er een stokje voor steken.

  Methodologie van de oorlog:

  1. benoem een vijand (bijv. communisten, joden of moslimextremisten waarbij je de toevoeging extremisten al snel kunt weglaten om meer vijanden te hebben)
  1. maak het volk bang voor de gekozen “vijand” (van diaboliseren tot geënsceneerde aanslagen)
  2. beroep je op grootse waarden van religieuze, ideologische of humanitaire aard (leugens en “dubbelspraak”)
  3. breng het volk tot de tunnelvisie dat gewapend ingrijpen de enige oplossing is
  4. zet bondgenoten onder druk om mee te doen (‘wie niet met mij is, is tegen mij’)

  Tot slot

  Elke gewonnen oorlog is een pyrrusoverwinning: ieder geweld roept de frustratie en weerstand op die vroeg of laat leiden tot het volgende geweld.

  Oorlog heeft alles te maken met macht en geld van een elite en heeft niets te maken met idealen en hogere waarden.

  Wie op bevel schiet op een persoon die je nooit iets heeft misdaan, maar die tot vijand is benoemd, is een misdadiger. De wroeging die veel soldaten na de oorlog ervaren, bewijst dat ze dat zelf ook zo zien.

  Wie gelooft in een rechtvaardige oorlog of in een vredesoorlog, gelooft ook dat zwart wit is.

  John Zant

  noot: “De Methodologie van de Oorlog” is een bewerking van mijn artikelenreeks “Angst, Macht en Geweld” die in 2009 is gepubliceerd in het VredesMagazine nrs. 1, 2 en 3.

  “De Methodologie van de Oorlog” is opgenomen in het boek “De Boemerang van Oorlog en Geweld” in het kader van het Erasmusjaar 2016.

  Tags: , , , , , , ,